Teodor Parella
Director del SeRMN

Servei de Ressonància Magnètica Nuclear

Edifici C - Campus UAB

08193 Cerdanyola del Vallés, Barcelona

e-mail: teodor.parella@uab.cat

 

Tel. 93 581 22 91
Fax 93 581 37 84
Nota biogràfica

 

 • Llicenciat en Ciències Químiques per la UAB (1988)
 • Doctor en Ciències Químiques per la UAB (1993)
 • Director SeRMN-UAB
 • Professor Associat Dept. Química - UAB
Línia (o línies) de recerca

Disseny i desenvolupament de metodologies multidimensionals en Ressonància Magnètica Nuclear (RMN):

 • Polarització creuada heteronuclear en RMN en solució
 • Selecció d'estat d'spin
 • Gradients de camp magnètic en experiments multidimensionals
 • Transferència de polarització selectiva
 • Determinació de constants d'acoblament
 • Mesures de coeficients de difusió
 • Aplicació en l’elucidació structural i propietats dinàmiques de tot tipus de molècules en sol.lució: Molècules Orgàniques, Aminoacids i pèptids, Carbohidrats, Productes naturals, Complexes organometàl·lics, Química supramolecular, Proteines
 • Anàlisi de Barreges Complexes d’origen divers

Publicacions

Co-autor d´unes 175 publicacions en revistes científiques d’elevat prestigi d’àmbit internacional en el camp de la química i de la RMN. Publicacions més relevants als darrers anys:

 • Facile C-H Bond Cleavage via a proton Coupled Electron Transfer involving a C-H....CU(II) Interaction, X. Ribas, C. Calle, A. Poater, A. Casitas, L. Gómez, R. Xifra, T. Parella, J. Benet-Buchholz, A. Schweiger, G. Mitrikas, M. Solà, A. Llobet, and T.D.P. Stack , J. Am. Chem. Soc., 132, 12299-12306 (2010).
 • IPAP-HSQMBC: Measurement of Long-Range heteronuclear Coupling Constants from Spin-State Selective Multiplets, S. Gil, J.F. Espinosa, and T. Parella, J. Magn. Reson., 207, 312-321 (2010).
 • 2D Methods for the Measurement of Long-Range Proton-Carbon Coupling Constants, T. Parella , Multidimensional NMR Methods for the Solution State, Morris, G.A and Emsley, J.W. (eds). John Wiley & Sons Ltd, Chichester, UK, Chap. 23, 305-314 (2010).
 • Asymmetric Self- and Cross-Aldol Reactions of Glycolaldehyde Catalyzed by D-Fructose-6-Phosphate Aldolase, X. Garrabou, J.A. Castillo, C. Guérard-Hélaine, T. Parella, J. Joglar, M. Lemaire and P. Clapés, Angew. Chem. Intl. Ed., 48, 5521-5525 (2009).
 • Ru-Hbpp based water oxidation catalysts anchored into conducting solid supports, J. Mola, E. Mas-Marza, I. Romero, M. Rodríguez, C. Viñas, T. Parella, and A. Llobet, Angew. Chem. Intl. Ed., 120, 5914-5916 (2008).
 • Multiple-FID Acquisition of Complementary HMBC Data, P. Nolis, M. Pérez-Trujillo and T. Parella, Angew. Chem. Intl. Ed., 46, 7495-7497 (2007).
 • Can the disproportion of oxidation state III be favored in RuII-OH2/RuIV=O systems?, E. Masllorens, M. Rodríguez, I. Romero, A. Roglans, T. Parella, J. Benet-Buchholz, M. Poyatos, and A. Llobet, J. Am. Chem. Soc., 128, 5306-5307 (2006).
 • Stepwise construction of oligomeric 1,2-diselenolene platinum(IV) complexes, X. Ribas, J.C: Dias, J. Morgado, K. Wurst, M. Almeida, T. Parella, J. Veciana, and C. Rovira , Angew. Chem. Intl. Engl. Ed., 43, 4049-4052 (2004).
 • Simultaneous recording of spin-state-selective NMR spectra for different InS spin systems, T. Parella and M. Gairí, J. Am. Chem. Soc., 126, 9821-9826 (2004).

Docència

 Al voltant de 100 cursos de RMN impartits en centres públics (Universitats, CSIC …) i empreses privades de tot l’estat.