18.01.2017

Dimecres, 18 January 2017 (All day)
Publicacions

Teodor Parella publica un capítol en el llibre "Modern NMR Approaches to the Structure Elucidation of Natural Products : Volume 2: Data Acquisition and Applications to Compound Classes"

En aquest capítol es revise els recents desenvolupaments en el disseny i aplicació de noves seqüpencies de pulsos per RMN en molècules petites. Es descriuen i s'il.lustren amb exemples els conceptes de Fast NMR, Pure-shift NMR, perfect NMR I ultra-long-range correlation NMR.

Campus d'excel·lència internacional U A B