Míriam Pérez Trujillo

Servei de Ressonància Magnètica Nuclear

Edifici C - Campus UAB

08193 Cerdanyola del Vallés, Barcelona

e-mail: miriam.perez@uab.cat

Despatx: C2/-141
93 581 37 85

Tècnic superior de suport a la recerca

· Llicenciada en Química per la UAB (1999)

· Máster en Química Orgànica per la UAB (2001)

· Estudiant de doctorat visitant al grup del Prof. Anthony Davis, University of Bristol, Bristol , UK (2002)

· Doctora en Química per la UAB, sota la supervisió del Prof. A. Virgili (2004)

· Tècnic superior de suport a la recerca del SeRMN-UAB (desde 2005)

· Investigador visitant al grup dels Prof. Jeremy K. Nicholson i Prof. John C. Lindon, Imperial College London, Londres, UK (2010 i 2011)

· Investigador visitant al grup del Dr. L. T. Kuhn, European Neuroscience Institute & Max Planck Institute for Biophysical Chemistry, Göttingen, Alemania (2012)

· Professor Associat al Departament de Química de la UAB (desde 2012)

 

Campus d'excel·lència internacional U A B