Camps de conreu

 

 

Els Camps de Conreu de la UAB s’utilitzen per fer front a diferents aspectes:

 

per la necessitat de proporcionar farratges als animals (remugants) allotjats a les Granges Experimentals de la UAB,

per a mantenir la superfície agrària del campus universitari,

per a poder ges tionar adequadament els residus biològics que es generen a les Granges Experimentals,

per a realitza r treballs de docència i recerca amb conreus de secà.

Actualment, la superfície de conreu és de 19 hectàrees de secà, repartides en diferents localitzacions del Campus de la UAB.

Campus d'excel·lència internacional U A B