Nau 1 - Polivalent

Cabrum (30 places per animals adults)
Estabulació sobre palla per a 30 cabres adultes, amb cornadís autoblocant. Possibilitat de dividir l’espai per a lots de 6 animals. Equipada amb presa de buit per a la munyida a màquina en plaça

Vaques lleteres (9 places)
9 places en estabulació fixa per a vaques. Equipades amb una instal·lació de munyida a màquina en plaça (presa de buit i conducció de llet), amb 3 unitats de munyida portàtils i control de producció de llet i presa de mostres. Possibilitat d’instal·lar un separador per a la ingestió individual en les 9 places.

Gallines ponedores (240 places)
Sala amb 120 gàbies en bateria de tipus Califòrnia de 3 pisos i a un sol costat, per a 2 gallines/gàbia d'acord amb la normativa vigent. Alimentació individualitzada per gàbia. Equipada amb sistemes de calefacció, ventilació forçada i control de il·luminació.

Pollastres d'engreix (192 places)
Sala amb 48 gàbies en bateria de 3 pisos, amb 4 pollastres/gàbia. Alimentació individualitzada per gàbia. Equipada amb sistema de calefacció.

Sala de transició de porcí (96 places)
Estabulació per a garrins durant el període de transició, amb 16 corrals de 6 animals. Possibilitat d’acondicionar-la per a 16 porcs d'engreix en condicions d'experimentació. Equipada amb sistemes de calefacció i ventilació forçada.

Sala experimental multi-ús
Sala diàfana de 40 m2, enrajolada a les parets.

Espai multifuncional
4 espais de 7,5 m2, amb possibilitat de ser utilitzats com a corrals per animals en condicions d'experimentació.

Campus d'excel·lència internacional U A B