Nau 4 - Polivalent

Cavalls (8 boxes):
Estabulació per a èquids, 4 boxes de 7.5 m2 i 4 de 9 m2, equipats amb menjadora i abeurador individual cadascú d’ells. Paviment d’asfalt.

Aula de Propedèutica
Sala de 60 m2 per a l’exploració d’animals, utilitzada per a docència i recerca. Paviment d’asfalt.

Laboratoris de Suport (2 laboratoris)
Un laboratori pel processat de mostres que necessitin un bon nivell de higiene, amb una poiata de treball, nevera i congelador.
Un laboratori pel processat de mostres, amb poiata de treball, estufa de dessecació de 100º C i 2 congeladors.

Sales experimentals multi-ús
4 sales diàfanes independents, de 20 m2 cadascuna.

Sales d’engreix de porcí (64 places)
Estabulació sobre eslats per a porcs durant el període d’engreix, amb 4 sales de 19 m2, amb possibilitat d’ésser subdividides fins a un màxim de 8 corrals cadascuna.
Equipada amb valles mòbils, sistemes de calefacció i ventilació forçada, i registre de temperatures.

Campus d'excel·lència internacional U A B