Sol·licituds

Per tal de desenvolupar un projecte al Servei de Granges caldrà realitzar les següents pases:

- Emplenar Sol·licitud 

- Concertar reunió amb la direcció del SGCE

- Acceptar pressupost rebut des del SGCE

Un cop finalitzat el projecte es farà una reunió pel tancament i resolució d'incidències (si s'escau)

 

 

 

Campus d'excel·lència internacional U A B