Documents for History

Documents for History (1750-2010)

El SIBHIL·LA porta la gestió tècnica del projecte “Documents for History – Documents per a la Història” iniciativa del professor de la UAB, Arnau Gonzàlez Vilalta.

El projecte consisteix en un catàleg d’enllaços a documents electrònics sobre Història (llibres digitalitzats, arxius digitals, editorials, tesis i hemeroteques digitals) de tot el món. El projecte pretén posar a disposició dels historiadors, d’arreu del món, el coneixement de tots els materials existents a la xarxa. És un projecte multilingüe (català, castellà, anglès, francès, italià i portuguès) que aspira a convertir-se en una eina essencial i imprescindible en el món de la historiografia a la vegada que permetrà internacionalitzar la Història de Catalunya incorporant-la a la d’Europa i del món.
Dona a conèixer al món el que hi ha a Catalunya. Ofereix als catalans la possibilitat d’accedir fàcilment al que hi ha al món.

Al llarg del segle XX la tecnologia ha revolucionat la historiografia facilitant l’accés a més informació, el perfeccionament de la recerca, augmentant les possibilitats d’ampliar les investigacions i escurçant el temps de treball. La fotocopiadora o els ordinadors personals han canviat els usos i costums dels historiadors de manera radical. Així, a inicis del segle XXI, la veritable revolució que ha de canviar, i de fet ja canvia la historiografia, és la irrupció d’Internet.

En aquest sentit, Documents for History/ Documents per a la Història es planteja la seva existència fonamentant-se en la voluntat de facilitar l’accés a aquesta revolució tecnològica que és la xarxa. Donant forma a un punt de trobada de tots els esforços de diferent importància, procedència o nivell per aportar a Internet documentació històrica cada cop més extensa. En forma d’articles, de llibres digitalitzats, de contactes amb arxius i editorials o d’hemeroteques digitals dels racons més amagats del planeta. Pretenem posar a disposició de l’historiador, d’arreu del món, el coneixement de tots els materials existents a la xarxa. Que descobreixi el que no coneixia i que ampli els seus horitzons d’investigació. I, si pot, que ens ajudi a augmentar encara més els materials aportats aquí.

 

Com està estructurada l'aplicació?

Amb l’objectiu de facilitar la navegació i la consulta de tots els apartats hem decidit realitzar una web amb una estructura que aspira a ser simple i funcional. La pràctica totalitat de les seccions de la pàgina web estan estructurades en base a una divisió per continents i, posteriorment, per països (Estats, nacions o espais lingüístics i culturals). Alhora, cal dir que en alguns casos hem incorporat algunes etiquetes genèriques com “Europa” o “Mundial” que fan referència a aquests àmbits. A partir de cada menú podràs accedir als recursos concrets que sobre aquest país existeixen a la xarxa i que tenim localitzat i enllaçat a la pàgina. Com és normal no podem arribar a tot. Precisament l’objectiu de “Documents per la Història-Documents for History (1750-2010)” és ampliar constantment i sense cap límit el conjunt de links a disposició de tots els investigadors i usuaris de la pàgina.

 

Què trobaràs als apartats?

- Hemeroteques Digitals: en aquest apartat podràs consultar el conjunt de recursos electrònics que reprodueixen diaris i revistes digitalitzats en el seu conjunt o parcialment. Hi localitzaràs des de sèries completes d’alguns periòdics d’arreu del món, a revistes de petites poblacions, passant per anys o números concrets d’algunes publicacions periòdiques. L’estructura de l’apartat està dividida en quatre categories. En primer lloc les hemeroteques generals són aquelles que engloben el conjunt del país en qüestió i que contenen més d’una publicació. En segon lloc, les hemeroteques territorials fan referència a una part del territori específic. Posteriorment podràs consultar les hemeroteques especialitzades que concentren publicacions d’un signe ideològic o temàtic molt concret, mentre que en darrer lloc podràs accedir a una selecció d’algunes capçaleres concretes.

- Biblioteques Digitals: aquí hi concentrem els enllaços amb les diferents biblioteques digitals existents a la xarxa i a partir de les quals podràs consultar diferents col·leccions de llibres. No conté menús interns més enllà de la divisió per països.

- Arxius Digitals: aquí hi concentrem els enllaços amb les diferents arxius digitals existents a la xarxa i a partir de les quals podràs consultar diferents temàtiques. Així, s’hi inclouen arxius fotogràfics, de personalitats concretes de les quals s’han digitalitzat els seus documents personals o d’altres naturalesa. No conté menús interns més enllà de la divisió per països.

- Tesis Doctorals en línia: aquí podràs consultar una gran quantitat de Tesis Doctorals i altres investigacions universitàries en la seva versió íntegra o parcial.

- Revistes, Llibres, Articles, Documents Diplomàtics i Altres: aquest apartat és el més ampli de la pàgina ja que en una sola categoria hi hem inclòs gran quantitat de subtemàtiques. Això comporta que quan obrís el menú en qüestió i trobaràs una llarga llista de submenús a partir dels quals es fan accessibles una llarga llista de recursos. Així, s’hi inclouen un apartat de llibres i articles digitalitzats. També de revistes historiogràfiques on-line o en format paper digitalitzades. Per altra banda, també hi ha diferents apartats dedicats al món del llibre, de l’àmbit editorial i de la seva compra. Respecte a aquesta qüestió hi podreu localitzar enllaços amb Booktowns, amb desenes de llibreters de vell i de pàgines de venda de llibres antics així com una selecció de llibreries del món i alguna novetat editorial. A més d’aquests, en aquesta etiqueta també podrà accedir a la consulta dels Documents Diplomàtics de diferents països penjats a la xarxa i a la pàgina dels fons arxivístics dels respectius Ministeris d’Afers Exteriors.

 

Com puc trobar una informació concreta?

La pàgina compta amb un Cercador que et permetrà buscar un nom concret d’un diari o d’un llibre per a veure si està enllaçat. Tanmateix, la navegació pels diferents apartats s’ha ideat per a que sigui fàcil i ràpid comprovar si es pot trobar un link concret o, per altra banda, per a visualitzar en relativament pocs minuts tot el contingut.

 

Què volen dir els símbols que apareixen al marge marcats en color gris?

Depenent de l’apartat tenen una significació o una d’altres que passem a detallar. En el cas de les hemeroteques NS o S signifiquen que es pot fer una cerca interna per termes dins del diaris o revista en qüestió. Les lletres P o F responen a la gratuïtat o al pagament per a la consulta del fons per part dels responsables de l’hemeroteca enllaçada. Per altra banda, pel que fa referència a la llista d’inicials que apareixen al costat dels llibres i articles digitalitzats responen a la seva naturalesa, B (Llibre), A (Article), R (Review) o T (These) i a la seva temàtica que resta classificada amb aquests divisió:

A :Anarquism

AF:African  History
AH :Argentinean History
ANDH: Andorran History
BH: Basque History
BRH: British History
CAH: Canadian History
CN: Catalan Nationalism
CH: Catalan History
CUH: Cultural History
F: Feminism
FH: French History
FIH: Finnish History
GH: Galizan History
HH: Hispano-American History
IC: International Communism
IF: Italian Fascism
IH: Italian History
IFA: International Fascism
IN: International Nationalism
JH: Japanese History
MH: Mexican History
NZ: Nazism
SCW: Spanish Civil War
SH: Spanish History
IIWW: II World War
USAH: United States History
VH: Valencian History

En l’apartat dedicat als arxius diplomàtics hi trobaràs també una sèrie d’inicials que responen a les facilitats de recerca i de reproducció dels documents en cada centre. Els que no compten amb valoració no han estat visitats per l’equip de la pàgina. Si algun usuari vol aportar-ne informació pot fer-ho.

A:Facilitats per a la recerca
B: Facilitats moderades
C.: Dificultats per a la recerca

1.1: Fotografies digitals lliures
1.2: Fotografies digitals pagament
2.1: Fotocopies lliures
2.2: Fotocopies arxiu

3 No reproducció

Com puc col·laborar?

Si vols aportar nous materials a la pàgina, fer correccions o qualsevol comentari que creguis pertinent, pots fer-ho a partir del formulari que hi ha a l’apartat Contacte de la pàgina inicial. Agrairem qualsevol ajuda o crítica que pretengui millorar la nostra tasca.

Campus d'excel·lència internacional U A B