Serveis i Projectes Estratègis en Psicologia (SiPEP)

Facultat de Psicologia

Universitat Autònoma de Barcelona

El SiPEP és un Laboratori de prestació de serveis de la Facultat de Psicologia que abasta totes les àrees de la Psicologia i la Logopèdia, l'objectiu del qual és potenciar la transferència del coneixement i el servei a la societat. Aquest objectiu s'expressa mitjançant tres grans línies d'acció: la gestió de projectes estratègics, les pràctiques professionals i l'assistència. Per tant, el SiPEP es una eina de servei, a tots els àmbits de la societat que ho demanin, que fa ús de l'expertesa que sobre el factor humà tenen els investigadors i les investigadores en Psicologia i Logopèdia. Està situat a la sala P-23 de la Facultat de Psicologia.

Adreça:
Edifici B - Facultat de Psicologia
Campus de la UAB
08193, Cerdanyola del Vallès (Bellaterra)

Telefon:      93 581 29 01
                       93 581 24 60

Coordinació 93 581 37 54

Contacte: sipep@uab.cat

Campus d'excel·lència internacional U A B