Qui som?

L’objectiu fonamental, que abasta totes les àrees de la Psicologia i la Logopèdia, és potenciar la transferència del coneixement i el servei a la societat. Aquest objectiu s’expressa mitjançant tres grans línies d’acció: la gestió de projectes estratègics, les pràctiques professionals i l’assistència.

Per tant, el Servei de Psicologiai  Logopèdia es una eina d'assistència, a tots els àmbits de la societat que ho demanin, que fa ús de l’expertesa que sobre el factor humà tenen els investigadors i les investigadores en Psicologia i Logopèdia.                

Campus d'excel·lència internacional U A B