Unitat de Psicologia Forense

Assistència psicològica forense, civil i penal. Es realitzen avaluacions i assessorament psicològics i neuropsicològics judicials per poder aportar objectivament coneixements psicològics sobre el comportament humà i possibles dèficits neurocognitius que ajudin als tribunals a prendre les millors decisions judicials pel cas. Tres són els àmbits d’actuació: A)com expert davant d’un tribunal de la família (procediment civil) on el psicòleg forense realitzarà les avaluacions sobre la idoneïtat parental dels progenitors o progenitor, així com l’estat emocional dels menors davant la situació de ruptura marital i la seva voluntat d’estada amb els progenitors, i establirà conclusions relatives al millor de règim de custodia. Tanmateix realitzarà avaluacions sobre possibles abusos infantils, el síndrome d’alienació parental i altres temes sobre la pàtria potestat; B) com expert davant d’un tribunal civil (altres procediments civils) on el psicòleg forense pot actuar en casos d’assetjament sexual, discriminació, mobbing, bolling o temes d’incapacitació laboral. Tanmateix, es podran portar a terme avaluacions neuropsicològiques sobre temes de testamentaria o capacitat de testar; C) com expert davant d’un tribunal penal on el psicòleg forense pot realitzar informes sobre la llibertat condicional, credibilitat de testimonis, avaluació de delinqüents o de capacitat de delinquir, entre d’altres; D) ajudar a la policia a determinar un comportament criminal per tal de poder elaborar un perfil i desenvolupar una investigació policial.

 
Contacte: Joan Deus 
Telefon: +34 93 581 2901 
 

 

Campus d'excel·lència internacional U A B