Servei de Psicologia i Logopèdia (SPL)

Facultat de Psicologia

Universitat Autònoma de Barcelona

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

El Serveide Psicologia i Logopèdia és un Laboratori de prestació de serveis de la Facultat de Psicologia que abasta totes les àrees de la Psicologia i la Logopèdia, l'objectiu del qual és potenciar la transferència del coneixement i el servei a la societat. Aquest objectiu s'expressa mitjançant tres grans línies d'acció: la gestió de projectes estratègics, les pràctiques professionals i l'assistència. Per tant, el Servei de Psicologia i Logopèdia es una eina d'assistència, a tots els àmbits de la societat que ho demanin, que fa ús de l'expertesa que sobre el factor humà tenen els investigadors i les investigadores en Psicologia i Logopèdia. Està situat a la sala P-23 de la Facultat de Psicologia.

Adreça:
Edifici B - Facultat de Psicologia
Campus de la UAB
08193, Cerdanyola del Vallès (Bellaterra)

Telefon: 93 581 29 01
                93 581 24 60

Contacte: sipep@uab.cat

Campus d'excel·lència internacional U A B