Comitè de Direcció

La Directora del Servei de Psicologia i Logopèdia es la vigente decana Margarita Martí Nicolovius. 

El Coordinador de l'Àrea de Prestació de Serveis de Recerca Aplicada es Jose Luis Lalueza.

El Coordinador de l'Àrea de Prestació de Serveis Assitencials es Joan Deus. 

Campus d'excel·lència internacional U A B