El Centre AFIN es va fundar el 2015 per tal de facilitar la transferència dels resultats d’investigació del Grup AFIN a través de serveis, grupals i individuals, d’assessorament i formació, a professionals, famílies i individus.

Les seves principals àrees d’intervenció són:

 • Decisions i processos reproductius
   
 • Adopció i acolliment
   
 • Criança i aprenentatge
   
 • Infància, adolescència i joventut
   
 • Relacions familiars, personals i socials
   
 • Comprensió i atenció de la diversitat

Entre les activitats que realitza, podem destacar:

 • Els cursos d’especialització/actualització per a professionals en l’àmbit educatiu, de la protecció de la infància i de la reproducció assistida.
 • Els cursos i tallers per a famílies sobre temes diversos: desenvolupament d’habilitats parentals, comunicació familiar, gestió de conflictes, alternatives als càstigs o a les formes d’educació basades en l’autoritarisme, salut sexual i reproductiva.
 • Les sessions d’atenció individualitzada sobre decisions i processos reproductius i gestió de la vida familiar.
 • Les xerrades i conferències a les AMPAS i associacions de famílies sobre temes relacionats amb la infància, l’adolescència i la joventut.


Subscripció a la Publicació AFIN

Per seguir les activitats del Centre i les investigacions del Grup, suggerim la subscripció a la Publicació AFIN, mensual i gratuïta, enviant un e-mail a gr.afin@uab.cat

 

 

Actualitat

Campus d'excel·lència internacional U A B