El Servei de Dosimetria Biològica disposa de Infraestructura, personal especialitzat i corbes de referència per a raigs X i Gamma per a elaborar informes tècnics referents a la exposició de individus a radiacions ionitzants i a la estimació de la dosis de exposició. tant en casos de exposicions recents com exposicions cròniques o rebudes fa un temps mitjançant la anàlisi d’alteracions cromosòmiques

FUNCIONS/SERVEIS :

Estimació de la dosis de radiació ionitzant en casos de sobreexposició o sospites de exposició provinents de exposicions recents o bé rebudes fa un temps.

CREACIÓ:

Acord C.G. 24/2002 de 27 de febrer

DEPÈNDENCIA:

Departament de Biologia Animal, de Biologia Vegetal i de Ecologiai del Departament de Biologia Cel·lular Immunologia i Fisiologia

REGLAMENT:

Aprovat a l’acord de creació

Campus d'excel·lència internacional U A B