El Servei d'Estabulari de la UAB és un àrea dedicada a la producció i manteniment d'animals d'experimentació amb sales per a allotjament de rosegadors (rata, ratolí i hàmster -tant comercials com modificats genèticament-), i els seus respectius laboratoris.

nid%3D151%7Ctitle%3D%7Cdesc%3D%7Clink%3Dnone

La instal·lació compta amb personal tècnic perfectament qualificat pel maneig dels animals i acreditat segons Llei 5/1995, de 21 de juny, sobre Protecció dels Animals utilitzats per a experimentació i altres finalitats científiques, personal administratiu per a portar a terme el treball administratiu i econòmic, i un veterinari que garanteix l'adequat ús dels animals i una correcta atenció dels mateixos, donant així suport i assessorament en benestar i salut animal als investigadors i sota les més estrictes normes del Comitè Ètic d'Experimentació Animal i Humana (CEEAH).

Així, el Estabulari permet portar a terme investigació bàsica i aplicada en diversos camps de la ciència com la neuropsicologia, càncer, fisiologia, toxicologia, psicologia reproducció, clonació, etc. fonamentals per a una universitat com la UAB que opta a l'excel·lència universitària nacional i internacional podent, a més, donar servei a diverses entitats, tant públiques com privades.

 

 

Campus d'excel·lència internacional U A B