Assessorament puntual

L'assessorament puntual permet resoldre dubtes concrets sobre algun dels aspectes de l'anàlisi Estadística d'un projecte: sobre el disseny de l'estudi, metodologia estadística, interpretació de resultats.

Les tarifes establertes per a l'assessorament puntual són les següents:

 

Concepte Quantitat Import
    Extern   Esfera UAB
Assessorament metodològic 1 h 97,92 € 73,44 € 48,96 €
Assessorament
d'Anàlisi Presencial
1 h 146,88 € 110,16 € 73,44 €
Unitat Servei d'Estadística   25% del
Total
 25% del
Total
 Sense cost

Despeses per dietes i desplaçament no inclosos
En cas que s'escaigui, IVA no inclòs

Campus d'excel·lència internacional U A B