Assessorament puntual

 

L'assessorament puntual permet resoldre dubtes concrets sobre algun dels aspectes de l'anàlisi Estadística d'un projecte.

Les tarifes establertes per a l'assessorament puntual són les següents:

 

Concepte Quantitat Import
    Extern   Esfera UAB
Assessorament metodològic 1 h 96,00 € 72,00 € 48,00 €
Assessorament
d'Anàlisi Presencial
1 h 144,00 € 108,00 € 72,00 €
Unitat Servei d'Estadística   25% del
Total
 25% del
Total
 Sense cost

Despeses per dietes i desplaçament no inclosos
En cas que s'escaigui, IVA no inclòs

 

Descripció dels conceptes:

Assessorament Metodològic:
 
Assessorament sobre el disseny de l'estudi, metodologia estadística, interpretació de resultats.
Assessorament d'Anàlisi Presencial: Assessorament d'Anàlisi Metodològic in-situ.
Campus d'excel·lència internacional U A B