Bases del concurs

Bases del concurs

Podran optar al concurs tots els estudiants de grau o de màster que estiguin matriculats aquest curs 2021-22 en qualsevol universitat de l'Estat Espanyol.

Els concursants, de forma individual o bé en equips de dos, presentaran un treball que haurà de ser inèdit.

Els treballs no podran superar les 20 pàgines i hauran de tenir una estructura similar a la següent:

  • Títol i pseudònim.
  • Resum (150 paraules): Text que se publicarà a la pàgina web del SEA si és un treball guanyador.
  • Breu introducció.
  • Plantejament del problema, objectius i hipòtesis de treball. Informació a priori de què es disposa.
  • Anàlisi estadística.
  • Conclusions, interpretacions i conseqüències. Analitzar les repercussions que poden tenir els resultats obtinguts.

El treball s'enviarà al Servei d'Estadística Aplicada per correu electrònic, a s.estadistica@uab.cat, en format pdf i firmat amb un pseudònim. Al text del missatge caldrà que hi figuri també el nom i les dades de contacte de l'autor/s (telèfon) així com una imatge escanejada del resguard de la seva matrícula universitària corresponent a aquest curs.

Els estudiants guanyadors hauran de fer una presentació del treball al Dia de l'Estadística a Catalunya d'uns 8-10 minuts.

 

Data límit per enviar els treballs:

4 de Setembre de 2022

 

 

 

Presentació del concurs

Bases del concurs

Premis XX edició

Campus d'excel·lència internacional U A B