Borsa de treball

COM PUBLICAR EN AQUESTA SECCIÓ

Si esteu interessats en publicar en aquesta secció ofertes de treball, becas o col·laboracions en publicacions científiques ompliu el formulari.

Job offer published date: 8/2/2021
Data de publicació:
Dilluns, 8 February 2021 (Tot el dia)
Sol·licitant:

EF Clif - European Foundation for the study of Chronic Liver Failure

,

About the EFCLIF

Liver cirrhosis is a disease poorly studied, despite being one of the leading causes of death in the world. The European Foundation for the Study of Chronic Liver Failure (EFClif) is a private non-profit organization dedicated to the study of liver cirrhosis. Its mission is to improve the quality of life of patients affected by this disease and reduce the mortality.

The EFClif is leaded by expert European researchers which have created a unique working environment. Its scientific activity is currently grouped into two chairs:

 • The EASL Chair includes mainly clinical research carried out within the framework of the EASL-Clif Consortium, an Association of Physicians from 108 European university hospitals interested in the investigation in cirrhosis.
 • The Grifols Chair includes the projects carried out by the European Network of Translational Research Groups.
Requisits:

Qualification and skills:

 • Senior statistician with at least 10-year experience in managing a data center, a biometry department or a data analysis project team (people, resources and priorities).
 • Degree in Statistics, Applied Stats and/or Stats in Health Sciences
 • Stats software programming skills: SAS, R, SPSS, etc.
 • Expertise on specific stats methods/techniques (survival analysis, bioinformatics etc.).
 • Expertise on data harmonization and integrating methods (CDISC, ADAM, etc…)
 • Strong methodological technical and analytical expertise, with wide experience in clinical study designs, data management and statistical activities, elaboration of study protocols and scientific publications.
 • Experience in managing priorities, timelines and resources.
 • Team-working skills.
 • Leadership experience including managing teams and/or projects.
Es valorarà:
Funcions:

Overall Duties and Responsibilities:

 • Lead a high-performance biometrics team to support clinical research and translational medicine activities with a focus on quality and excellence
 • Supervise biometrics activities including strategy, program support, personnel oversight, best practices, compliance, timely study deliverables and application of emerging science
 • Apply innovative approaches to study design, data collection, analysis, data modelling and exploration, and presentation methodologies for all clinical studies
 • Identify internal resource needs and outsourcing requirements and participate in the evaluation/selection of vendors
 • Participate in writing, review and finalization of abstracts and manuscripts for publication
 • Develop and retain key talent by managing and mentoring biostatisticians, data managers and other personnel as needed to grow a cohesive data center
 • Anticipate and communicate the project level and the study level resource and quality issues that may impact deliverables or timelines; propose and implement solutions; escalate issues to management as appropriate
 • Work collaboratively with other quantitative disciplines including clinical pharmacology, translation medicine/biomarkers, and computational biology/bioinformatics to support clinical development
Contracte:

JOB DESCRIPTION
SENIOR STATISTICIAN

Durada:

-

Salari brut (anual):

Up to  € 40,000 gross annually

Contacte:

Application procedure

The following information should be sent to efclif@efclif.com

 • CV of the applicant
 • Cover letter justifying the motivation for the application, including personal contact details of the candidate.

Deadline of the call: Feb 20th, 2021

A recruitment committee will evaluate the received proposals and the shortlisted candidates will be called for a personal interview in Barcelona.

More information: link

Pages

Oferta laboral data de publicació: 22/10/2020
Fecha de publicación:
Dijous, 22 October 2020 (Tot el dia)
Solicitante:

Grup de Recerca en Epidemiologia Clínica i Molecular del Càncer (GRECMC) de l’Institut Hospital del Mar d’Investigacions Mèdiques – IMIM

,

https://www.ciberisciii.es/empleo/detalle-oferta?id=2160

Requisitos:

Grau/Diplomatura en estadística o en el camp de les ciències i tecnologies de la salut.

REQUISITOS: Imprescindible estar en posesión de universitario o títulos oficialmente reconocidos como equivalentes. Que no hayan transcurrido más de cinco años, o de siete cuando el contrato se concierte con un trabajador con discapacidad, desde la terminación de los estudios. Ningún trabajador podrá estar contratado en prácticas en la misma o distinta empresa por tiempo superior a dos años en virtud de la misma titulación. En la inscripción, el/la candidato/a deberá adjuntar Informe de Vida Laboral. La duración no podrá ser inferior a seis meses ni exceder de dos años. Este contrato podrá ser financiado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER).

 

Se valorará:

Nivell Alt d'Anglès 
Valorable Màster en Salut Pública
Valorable tenir coneixements en els paquets estadístics SPSS, SAS, R i STATA
Valorable haver treballat en el camp de la biomedicina

Funciones:

La persona que s'incorpori formarà part del grup d'investigació en epidemiologia clínica i molecular del càncer, en l'IMIM-Instituto Hospital del Mar d'Investigacions Mèdiques, Barcelona.

Explotació estadística de bases de dades. Redacció d'articles científics i informes d'acord amb les línies d'investigació del grup.

Contrato:

Pràctiques (20 hores semanals)

Duración:

de 6 mesos a 2 anys

Salario bruto (anual):

12.029,29 €

Contacto:

Més informació: enllaç

Pages

Beca data de publicació: 2/2/2021
Fecha de publicación:
Dimarts, 2 February 2021 (Tot el dia)
Solicitante:

Consell Superior d'Avaluació del Sistema Educatiu

Requisitos:
 1. Haver obtingut un doctorat, un màster o un grau durant el període dels tres anys anteriors a la convocatòria de la beca, en alguna de les especialitats de ciències polítiques, sociologia, economia, estadística, matemàtiques, física, enginyeries, psicologia, pedagogia, psicopedagogia o qualsevol altra matèria que sigui d'interès per a l'organització.
 2. Ser estudiants d'una segona carrera o grau, de màster o postgrau o d'un doctorat en el moment de sol·licitar la beca, en alguna de les especialitats indicades en l'apartat anterior.

Els participants han d'estar en possessió, com a mínim, del nivell C de llengua catalana i castellana, i B2 d'anglès.
No poden optar a la beca les persones que hagin obtingut una beca en l'àmbit de les actuacions del Consell Superior d'Avaluació en convocatòries anteriors.

Se valorará:
Funciones:

Suport en les tasques d'anàlisi i avaluació externa del sistema educatiu de nivell no universitari a Catalunya.

Contrato:

Beca de col·laboració. 35 hores setmanals

Duración:

fins el 31 de desembre de 2021 prorrogable fins un màxim de 30 mesos

Salario bruto (anual):

15960€

Contacto:

Per a poder presentar la candidatura han d'accedir  al portal de beques de col·laboració del Departament d'Educació.
http://educacio.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/20061-bequesc-consell?category=bd1b6d64-ca6f-11e5-8c48-005056924a59&temesNom=Educaci%C3%B3+i+formaci%C3%B3
 

Pages

Campus d'excel·lència internacional U A B