Borsa de treball

COM PUBLICAR EN AQUESTA SECCIÓ

Si esteu interessats en publicar en aquesta secció ofertes de treball, becas o col·laboracions en publicacions científiques ompliu el formulari.

Oferta laboral data de publicació: 22/4/2021
Data de publicació:
Dijous, 22 April 2021 - 12:00am
Sol·licitant:

Cambra de contratistas de Catalunya

,

La Cámara Oficial de Contratistas de Obras de Cataluña es una organización empresarial que agrupa de forma voluntaria a las empresas constructoras con actividad en Cataluña.

Ofreciendo a sus asociados informes de las obras que saldrán a licitación, estudios sobre la concurrencia en el mercado de la obra pública, estadísticas sobre accidentes laborales en el sector, informes de licitación y informes de la evolución del sector y previsiones.

Requisits:
  • Llicenciat en econòmiques, estadística o similar
  • Experiència en la realització d'estudis i redactat d'articles sobre les previsions sectorials.
Es valorarà:
  • Llicenciat en econòmiques, estadística, enginyeria o similar.
  • Domini d'Excel, Power Point
  • Experiència en el redactat d'estudis, valorable en l'àmbit de la construcció.
  • Domini de català
Funcions:

Realitzaràs informes relacionats amb l'inversió en construcció, licitació, recopilant dades a Idescat, INE, etc.. per als associats i per a Foment de Infraestructures.

També realitzaràs informes amb el suport de comissions de treball per a analitzar el cost de les obres mitjançant enquestes als associats i veure tendències.

Donaràs suport a la secretaria de les comissions redactant actes i memorandums.

Contracte:

9 a 18 de dilluns a dijous, divendres jornada intensiva

Durada:

1 any amb possible conversió a indefinit

Salari brut (anual):

30.000 - 36.000 euros bruts anual

Contacte:

Silvia Gómez
silvia.gomez@randstad.es

Enviar cv actualitzat a silvia.gomez@randstad.es

Pages

Oferta laboral data de publicació: 22/10/2020
Fecha de publicación:
Dijous, 22 October 2020 - 12:00am
Solicitante:

Grup de Recerca en Epidemiologia Clínica i Molecular del Càncer (GRECMC) de l’Institut Hospital del Mar d’Investigacions Mèdiques – IMIM

,

https://www.ciberisciii.es/empleo/detalle-oferta?id=2160

Requisitos:

Grau/Diplomatura en estadística o en el camp de les ciències i tecnologies de la salut.

REQUISITOS: Imprescindible estar en posesión de universitario o títulos oficialmente reconocidos como equivalentes. Que no hayan transcurrido más de cinco años, o de siete cuando el contrato se concierte con un trabajador con discapacidad, desde la terminación de los estudios. Ningún trabajador podrá estar contratado en prácticas en la misma o distinta empresa por tiempo superior a dos años en virtud de la misma titulación. En la inscripción, el/la candidato/a deberá adjuntar Informe de Vida Laboral. La duración no podrá ser inferior a seis meses ni exceder de dos años. Este contrato podrá ser financiado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER).

 

Se valorará:

Nivell Alt d'Anglès 
Valorable Màster en Salut Pública
Valorable tenir coneixements en els paquets estadístics SPSS, SAS, R i STATA
Valorable haver treballat en el camp de la biomedicina

Funciones:

La persona que s'incorpori formarà part del grup d'investigació en epidemiologia clínica i molecular del càncer, en l'IMIM-Instituto Hospital del Mar d'Investigacions Mèdiques, Barcelona.

Explotació estadística de bases de dades. Redacció d'articles científics i informes d'acord amb les línies d'investigació del grup.

Contrato:

Pràctiques (20 hores semanals)

Duración:

de 6 mesos a 2 anys

Salario bruto (anual):

12.029,29 €

Contacto:

Més informació: enllaç

Pages

Beca data de publicació: 2/2/2021
Fecha de publicación:
Dimarts, 2 February 2021 - 12:00am
Solicitante:

Consell Superior d'Avaluació del Sistema Educatiu

Requisitos:
  1. Haver obtingut un doctorat, un màster o un grau durant el període dels tres anys anteriors a la convocatòria de la beca, en alguna de les especialitats de ciències polítiques, sociologia, economia, estadística, matemàtiques, física, enginyeries, psicologia, pedagogia, psicopedagogia o qualsevol altra matèria que sigui d'interès per a l'organització.
  2. Ser estudiants d'una segona carrera o grau, de màster o postgrau o d'un doctorat en el moment de sol·licitar la beca, en alguna de les especialitats indicades en l'apartat anterior.

Els participants han d'estar en possessió, com a mínim, del nivell C de llengua catalana i castellana, i B2 d'anglès.
No poden optar a la beca les persones que hagin obtingut una beca en l'àmbit de les actuacions del Consell Superior d'Avaluació en convocatòries anteriors.

Se valorará:
Funciones:

Suport en les tasques d'anàlisi i avaluació externa del sistema educatiu de nivell no universitari a Catalunya.

Contrato:

Beca de col·laboració. 35 hores setmanals

Duración:

fins el 31 de desembre de 2021 prorrogable fins un màxim de 30 mesos

Salario bruto (anual):

15960€

Contacto:

Per a poder presentar la candidatura han d'accedir  al portal de beques de col·laboració del Departament d'Educació.
http://educacio.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/20061-bequesc-consell?category=bd1b6d64-ca6f-11e5-8c48-005056924a59&temesNom=Educaci%C3%B3+i+formaci%C3%B3
 

Pages

Campus d'excel·lència internacional U A B