Borsa de treball

COM PUBLICAR EN AQUESTA SECCIÓ

Si esteu interessats en publicar en aquesta secció ofertes de treball, becas o col·laboracions en publicacions científiques ompliu el formulari.

Oferta laboral data de publicació: 16/11/2020
Data de publicació:
Dilluns, 16 November 2020 (Tot el dia)
Sol·licitant:

Fundació IMIM
Grup de recerca en serveis sanitaris

,

Investigadors responsables de projecte:
Jordi Alonso Caballero

Títol del projecte:
MIND/COVID-19: Mental health Impact and NeeDs associated with COVID-19: a comprehensive national evaluation in Spain (COV20/00711) (Ref.: 13557)

Ref.:
FIMIM2184-ALONSO

 

Requisits:

Formació
Títol universitari en Estadística, Matemàtiques, o una altra formació de grau que garanteixi la capacitat de gestió i anàlisi de grans bases de dades. Es valorarà un postgrau o especialització en metodologia per a la recerca biomèdica.

Experiència
Experiència en: a) organització, harmonització i gestió de bases de dades i en el control de qualitat de les bases de dades, b) mètodes d'imputació múltiple, c) anàlisi estadística per a estudis epidemiològics longitudinals, d) anàlisi de dades de dissenys de mostres complexes i ús de ponderacions de mostreig, e) anàlisi factorial i anàlisi psicomètrica.

Coneixements
Català, castellà i anglès. Coneixements avançats sobre els paquets estadístics R, SAS, STATA, and M-PLUS. Informàtica d'oficina i habilitats amb programari i plataformes específiques que permetin el disseny de qüestionaris per a la recollida de dades (QUALTRICS, Teleform, QDS,...). Bones habilitats de comunicació i organització.

Es valorarà:
Funcions:

Control de qualitat de les dades, gestió de dades i harmonització de les variables entre els diferents conjunts de dades. Càlcul de ponderacions i anàlisis de dades d'enquestes amb disseny mostral complex. Anàlisi psicomètrica. Aplicació de tècniques d'imputació múltiple. Anàlisi de dades i preparació de resultats per a la seva difusió. Suport actiu a la coordinació del projecte .

Contracte:

Projecte de Recerca 12p.

Jornada completa

Durada:

-

Salari brut (anual):

26996.84 € bruts anuals

Pages

Oferta laboral data de publicació: 22/10/2020
Fecha de publicación:
Dijous, 22 October 2020 (Tot el dia)
Solicitante:

Grup de Recerca en Epidemiologia Clínica i Molecular del Càncer (GRECMC) de l’Institut Hospital del Mar d’Investigacions Mèdiques – IMIM

,

https://www.ciberisciii.es/empleo/detalle-oferta?id=2160

Requisitos:

Grau/Diplomatura en estadística o en el camp de les ciències i tecnologies de la salut.

REQUISITOS: Imprescindible estar en posesión de universitario o títulos oficialmente reconocidos como equivalentes. Que no hayan transcurrido más de cinco años, o de siete cuando el contrato se concierte con un trabajador con discapacidad, desde la terminación de los estudios. Ningún trabajador podrá estar contratado en prácticas en la misma o distinta empresa por tiempo superior a dos años en virtud de la misma titulación. En la inscripción, el/la candidato/a deberá adjuntar Informe de Vida Laboral. La duración no podrá ser inferior a seis meses ni exceder de dos años. Este contrato podrá ser financiado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER).

 

Se valorará:

Nivell Alt d'Anglès 
Valorable Màster en Salut Pública
Valorable tenir coneixements en els paquets estadístics SPSS, SAS, R i STATA
Valorable haver treballat en el camp de la biomedicina

Funciones:

La persona que s'incorpori formarà part del grup d'investigació en epidemiologia clínica i molecular del càncer, en l'IMIM-Instituto Hospital del Mar d'Investigacions Mèdiques, Barcelona.

Explotació estadística de bases de dades. Redacció d'articles científics i informes d'acord amb les línies d'investigació del grup.

Contrato:

Pràctiques (20 hores semanals)

Duración:

de 6 mesos a 2 anys

Salario bruto (anual):

12.029,29 €

Contacto:

Més informació: enllaç

Pages

Oferta laboral data de publicació: 2/11/2020
Fecha de publicación:
Dilluns, 2 November 2020 (Tot el dia)
Solicitante:

Tècnic/a en gestió de RSA (Registres de Salut). Àrea de Sistemes d’Informació del Servei Català de la Salut.

Requisitos:
 • Títol universitari de llicenciatura o de grau universitari + màster equivalent al nivell MECES 3 (mínim 300 crèdits ECTS), preferentment en Enginyeria, Matemàtiques, Estadística o relacionat amb Ciències de la Salut.
 • Coneixements i/o experiència prèvia en tractament de dades i en la gestió de projectes.
 • Certificat de nivell de suficiència de català (C1) de la Direcció General de Política Lingüística o equivalent.
Se valorará:
 • Ús de solucions de Business Intelligence (BI).
 • Competències professionals: Comunicació, Innovació, organització i orientació a client.
 • Coneixements del model de gestió del Servei Català de la Salut i del Sistema de Salut de Catalunya.
Funciones:
 • Recull de les necessitats de l’equip promotor de cada registre.
 • Generació de les especificacions tècniques per donar resposta als requeriments funcionals de l'equip promotor.
 • Disseny de la recollida de dades.
 • Definició de validacions de dades.
 • Disseny i definició dels criteris i periodicitat de l'extracció per a la seva integració al repositori central de dades.
 • Elaboració de la documentació tècnica i funcional del RSA.
 • Manteniment i gestió d'usuaris del RSA.
 • Suport en la gestió funcional de la plataforma de RSA, tant del CatSalut com del Departament de Salut.
 • Manteniment del catàleg de registres i aplicacions de RSA.
Contrato:

Laura Contreras Gómez
lcontrerasg@catsalut.cat

Duración:

2 anys

Salario bruto (anual):

39.690,00€

Contacto:

Contracte d'obra i servei.
Jornada laboral complerta de 37,5 hores setmanals

Pages

Campus d'excel·lència internacional U A B