Borsa de treball

COM PUBLICAR EN AQUESTA SECCIÓ

Si esteu interessats en publicar en aquesta secció ofertes de treball, becas o col·laboracions en publicacions científiques ompliu el formulari.

Oferta laboral data de publicació: 9/11/2016
Data de publicació:
Sol·licitant:

Consell Comarcal del Baix Llobregat - Garantia Juvenil

Requisits:

Títol universitari de GRAU D’ESTADÍSTICA

 • Inscrit a Garantia Juvenil.
 • Inscrit al SOC com a Demandant d'Ocupació No Ocupat.
 • En possessió de la titulació requerida i no superior a 5 anys des de la fi o convalidació o 7 anys en cas de discapacitat.
 • No haver treballat des del 14 d'Octubre.
 • No estar estudiant.
 • No haver estat contractat amb un contracte de treball en pràctiques superior a 2 anys.
Es valorarà:
 • Coneixements del programari Excel.
 • Coneixements del programari R-Commander.
 • Coneixements d'estadística econòmica.
 • Coneixements d'edició i desenvolupament web.
 • Coneixements del sistema de gestió de continguts Drupal.
 • Coneixements de comunicació on line i xarxes socials.
Funcions:

Confecció de la base de dades de taxa turística, per obtenir indicadors de gestió:

 • Sistematització en Excel, amb objectiu analític, de les dades de la taxa turística dels establiments hotelers que facilita la Generalitat de Catalunya en PDF.
 • Redacció d'un informe d'anàlisi dels principals resultats.
 • Redacció d'un manual pràctic d'explotació adreçat al personal tècnic present i futur de l'Observatori i del Consorci de Turisme.

Millora de la base de dades de violència contra les dones, per millorar processos:

 • Sistematització en Excel de les dades que periòdicament publica el Consejo General del Poder Judicial, per tal d'optimitzar el procés d'elaboració dels informes de violència contra les dones que realitza l'Observatori.

Explotació de la base de dades de la AEAT - IEF, per obtenir indicadors econòmics:

 • Sistematització en Excel i en R de la base de dades de declarants de IRPF i elaboració d'un històric amb les dades municipals de l'AEAT (Agència tributària) de 2013 i 2014.
 • Sistematització en R de la base de dades de declarants i de no declarants de l'IEF (Institut d'estudis fiscals), localització dels municipis de la comarca i àmbits territorials, i proposta d'explotació de les principals variables.
 • Elaboració d'un històric amb mostres d'anys anteriors.
 • Redacció d'un informe d'anàlisi dels principals resultats.
 • Redacció d'un manual pràctic d'explotació adreçat al personal tècnic present i futur de l'Observatori.

Explotació de la base de dades de la MCVL, per obtenir indicadors econòmics:

 • Nombre i tipus de cotitzants de municipis corresponents al Baix Llobregat localitzables a la Mostra contínua de vides laborals, en la seva darrera edició.
 • Dades fiscals dels cotitzants i comparació amb la resta de la mostra.
 • Sistematització en R de la base de dades i anàlisi de les principals variables.
 • Elaboració d'un històric amb mostres d'anys anteriors.
 • Redacció d'un informe d'anàlisi dels principals resultats.
 • Redacció d'un manual pràctic d'explotació adreçat al personal tècnic present i futur de l'Observatori.

Suport en la renovació de la pàgina web de l'Observatori, per tal de:

 • Participar en l'organització temàtica i l'estructuració de la informació de la web.
 • Participar en la migració de continguts de la web antiga a la web nova (CMS Drupal).
Contracte:

Contracte de Treball en pràctiques a Jornada complerta

Durada:

6 mesos

Salari brut (anual):

13200

Contacte:

garantiajuvenil@elbaixllobregat.cat o al 93.685.24.00 (ext. 615) 

Pages

Campus d'excel·lència internacional U A B