Borsa de treball

COM PUBLICAR EN AQUESTA SECCIÓ

Si esteu interessats en publicar en aquesta secció ofertes de treball, becas o col·laboracions en publicacions científiques ompliu el formulari.

Oferta laboral data de publicació: 14/10/2020
Data de publicació:
Dimecres, 14 October 2020 (Tot el dia)
Sol·licitant:

Fundación IMIM

Requisits:

REQUIRED SKILLS

Studies

University degree in Statistics or equivalent training that guarantees the capacity for large databases management and analysis. A postgraduate or specialization in biomedical research will be valued.

Experience
Experience in:

 1. organizing, harmonizing and managing data and in the quality control of databases,
 2. methods of multiple data imputation,
 3. statistical analysis for longitudinal epidemiological studies,
 4. analysis of data from complex sample designs and the use of sampling weights,
 5. factor analysis and psychometric analysis of PRO instruments.

Knowledge

 • Catalan, Spanish, English.
 • Advanced knowledge on statistical packages R, SAS, STATA, and M-PLUS.
 • Office IT and skills with software and specific platforms that allow the design of questionnaires for data collection (QUALTRICS, Teleform, QDS,...).
 • Good communication and organization skills.
Es valorarà:
Funcions:

Tasks

Data quality control, data management, and harmonization of variables across different datasets.
Calculation of sampling weights and post-stratification weights, analysis of survey data from complex sampling design.
Psychometric analysis.
Application of multiple imputation technics.
Data analysis and preparation of results for dissemination.
Active support to project coordination.

Contracte:

Prior agreement

Durada:

Prior agreement

Salari brut (anual):

Between 20.000 and 26.000 Euros. According to the salary table of the company.

Contacte:

For more information and presentation of curriculum vitae and academic record, contact:
Send a CV, letter of interest and the contact information to pbarbas@imim.es
Ref: Data Manager. IP: J.Alonso.
More information: Health Services Research Group https://www.imim.es/programesrecerca/epidemiologia/en_grss.html

Pages

Oferta laboral data de publicació: 18/05/2018
Fecha de publicación:
Divendres, 18 May 2018 (Tot el dia)
Solicitante:

Agència de Qualitat i Avaluació, (AQuAS), Barcelona.

,

Grup de recerca dirigit per la Dra. Victòria Serra Sutton

Requisitos:

Titulació requerida: Llicenciatura o Grau en Estadística, Psicología, Biología, Farmacia, Enfermería, Sociología, y altres disciplines vinculades a la Recerca en Salut Pública o equivalent

Experiència requerida

 • Es valorarà l'experiència laboral previa en l'àmbit de recerca en salut (mínima de 1 any)
 • Es valorarà experiència previa en el treball de camp de projectes d'investigació, control de qualitat i anàlisi de dades clinico-administratives
 • Es tindrà en compte la participació en la preparació de comunicacions científiques o altres informes/ productes científics

Altres coneixements: De forma adicional, es valorarà:

 • Experiència en el maneig de paquets estadístics (SPSS, STATA).
 • Experiència prèvia en recerca en l'àmbit d'evaluació de serveis sanitaris i/o en recerca en salut pública.
 • Nivell mitjà d'anglès (C1).
 • Capacitat i ganes d'aprendre i seguir formant-se
 • Capacitat per a treballar en equips multidisciplinars
Se valorará:
Funciones:

Apoyo a la investigación y/o gestión de bases de datos vinculadas a la salud. REQUISITOS: Imprescindible estar en posesión de formación profesional de grado medio o superior o títulos oficialmente reconocidos como equivalentes. Que no hayan transcurrido más de cinco años, o de siete cuando el contrato se concierte con un trabajador con discapacidad, desde la terminación de los estudios. Si el candidato es menor de 30 años, no se tendrá en cuenta la fecha de terminación de los estudios. Ningún trabajador podrá estar contratado en prácticas en la misma o distinta empresa por tiempo superior a dos años en virtud de la misma titulación. (En la inscripción, el/la candidato/a deberá adjuntar informe de vida laboral). La duración no podrá ser inferior a seis meses ni exceder de dos años. Este contrato podrá ser financiado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER).

Contrato:

Tipus de contrato: Pràctiques

Duración:

-

Salario bruto (anual):

25.578,77 €

Contacto:

Més informació: http://www.ciberisciii.es/empleo/detalle-oferta?id=1554

Data límit: 24/05/2018

Pages

Beca data de publicació: 2/6/2017
Fecha de publicación:
Divendres, 2 June 2017 (Tot el dia)
Solicitante:

Universitat Internacional de Catalunya (UIC Barcelona)

Requisitos:

Busquem un/a llicenciat/da, diplomat/da o graduat/da en estadística o matemàtiques amb un màster oficial en salud pública, epidemiologia o metodologia d'investigació, i que es trobi en condicions d'accedir a un programa de Doctorat. També es podran presentar a aquesta convocatòria llicenciat/da, diplomat/da o graduat/da afins a la salut pública y epidemiologia (farmacia, medicina, infermeria, ciències ambientals, ciències biomèdiques, psicologia, biologia, etc.) amb un màster oficial i coneixements avançats de bioestadística. Es requerirà també un nivell alt d'anglès per tal d'impartir la docència en anglès (nivell mínim B2).

Se valorará:
Funciones:

L'Àrea de Bioestadística de la Universitat Internacional de Catalunya (UIC Barcelona) ofereix un Contracte Pre-doctoral amb dedicació completa per a realitzar la tesis doctoral a la UIC. La persona seleccionada s'incorporarà al setembre del  2017 per a realitzar la tesis doctoral en un dels projectes oberts en l'àrea. A més, impartirà al voltant de 100 hores de docència (en anglès i castellà) de bioestadística en els graus de medicina i odontologia i donarà suport estadístic a professionals sanitaris.

Contrato:

El contracte pre-doctoral té una duració anual renovable durant 3 anys, amb una retribució anual de 16.000€.

Duración:

3 anys

Salario bruto (anual):

16.000€

Contacto:

Les persones interessades han d'enviar el seu CV al Dr. Jose M Martínez-Sánchez (jmmartinez@uic.es), Responsable de l'àrea de Bioestadística de la Universitat Internacional de Catalunya, abans del dia 18 de juny.

Pages

Campus d'excel·lència internacional U A B