Borsa de treball

COM PUBLICAR EN AQUESTA SECCIÓ

Si esteu interessats en publicar en aquesta secció ofertes de treball, becas o col·laboracions en publicacions científiques ompliu el formulari.

Oferta laboral data de publicació: 27/5/2021
Data de publicació:
Dijous, 27 May 2021 - 12:00am
Sol·licitant:

Institut Hospital del Mar d'Investigacions Mèdiques

,

Tècnic/a de recerca (Grau en Estadística, Matemàtiques o formació relacionada amb les ciències biomèdiques o titulació equivalent. Es valorarà un postgrau o especialització en metodologia per a la recerca biomèdica).

Ref.: FIMIM2286-ALONSO

Requisits:

Formació

Grau en Estadística, Matemàtiques o formació relacionada amb les ciències biomèdiques o titulació equivalent. Es valorarà un postgrau o especialització en metodologia per a la recerca biomèdica.

Experiència

Es valorarà experiència en organització, harmonització i gestió de bases de dades i en el control de qualitat de les bases de dades, anàlisi estadística per a estudis epidemiològics longitudinals, anàlisi de dades de dissenys de mostres complexes i ús de ponderacions de mostreig i anàlisi factorial i anàlisi psicomètrica.

Coneixements

Català, castellà i anglès. Es valoraran coneixements avançats sobre paquets estadístics R, SAS, STATA, and M-PLUS. Informàtica d'oficina i habilitats amb programari i plataformes específiques que permetin el disseny de qüestionaris per a la recollida de dades (QUALTRICS, Teleform, QDS, ...). Capacitat de gestió i anàlisi de grans bases de dades. Bones habilitats de comunicació i organització.

Es valorarà:
Funcions:

Descripció

La persona seleccionada s'incorporarà al Grup de recerca en serveis sanitaris (Programa de recerca en epidemiologia i salut pública).

Tasques que realitzarà

Control de qualitat de les dades, gestió de dades i harmonització de les variables entre els diferents conjunts de dades. Càlcul de ponderacions i anàlisis de dades d'enquestes amb disseny mostral complex. Anàlisi psicomètrica. Aplicació de tècniques d'imputació múltiple. Anàlisi de dades i preparació de resultats per a la seva difusió. Suport actiu a la coordinació del projecte.

Contracte:

Ref.: FIMIM2286-ALONSO

Institució: FUNDACIÓ IMIM

Investigador/s responsable/s del projecte: Jordi Alonso Caballero

Títol del projecte: MIND/COVID-19: Mental health Impact and NeeDs associated with COVID-19: a comprehensive national evaluation in Spain (COV20/00711) (Ref.: 13557)

Grup / Servei: Grup de recerca en serveis sanitaris

Horari: Jornada completa.

Retribució: 27266.81 € bruts anuals

Data d'incorporació: Juny 2021

Durada:

Contracte: Projecte de Recerca 12p

Salari brut (anual):

Retribució: 27266.81 € bruts anuals

Contacte:

Formulari d'inscripció: enllaç

Pages

Oferta laboral data de publicació: 18/05/2018
Fecha de publicación:
Divendres, 18 May 2018 - 12:00am
Solicitante:

Agència de Qualitat i Avaluació, (AQuAS), Barcelona.

,

Grup de recerca dirigit per la Dra. Victòria Serra Sutton

Requisitos:

Titulació requerida: Llicenciatura o Grau en Estadística, Psicología, Biología, Farmacia, Enfermería, Sociología, y altres disciplines vinculades a la Recerca en Salut Pública o equivalent

Experiència requerida

 • Es valorarà l'experiència laboral previa en l'àmbit de recerca en salut (mínima de 1 any)
 • Es valorarà experiència previa en el treball de camp de projectes d'investigació, control de qualitat i anàlisi de dades clinico-administratives
 • Es tindrà en compte la participació en la preparació de comunicacions científiques o altres informes/ productes científics

Altres coneixements: De forma adicional, es valorarà:

 • Experiència en el maneig de paquets estadístics (SPSS, STATA).
 • Experiència prèvia en recerca en l'àmbit d'evaluació de serveis sanitaris i/o en recerca en salut pública.
 • Nivell mitjà d'anglès (C1).
 • Capacitat i ganes d'aprendre i seguir formant-se
 • Capacitat per a treballar en equips multidisciplinars
Se valorará:
Funciones:

Apoyo a la investigación y/o gestión de bases de datos vinculadas a la salud. REQUISITOS: Imprescindible estar en posesión de formación profesional de grado medio o superior o títulos oficialmente reconocidos como equivalentes. Que no hayan transcurrido más de cinco años, o de siete cuando el contrato se concierte con un trabajador con discapacidad, desde la terminación de los estudios. Si el candidato es menor de 30 años, no se tendrá en cuenta la fecha de terminación de los estudios. Ningún trabajador podrá estar contratado en prácticas en la misma o distinta empresa por tiempo superior a dos años en virtud de la misma titulación. (En la inscripción, el/la candidato/a deberá adjuntar informe de vida laboral). La duración no podrá ser inferior a seis meses ni exceder de dos años. Este contrato podrá ser financiado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER).

Contrato:

Tipus de contrato: Pràctiques

Duración:

-

Salario bruto (anual):

25.578,77 €

Contacto:

Més informació: http://www.ciberisciii.es/empleo/detalle-oferta?id=1554

Data límit: 24/05/2018

Pages

Oferta laboral data de publicació: 26/10/2018
Fecha de publicación:
Divendres, 26 October 2018 - 12:00am
Solicitante:

UIC Universidad Internacional de Catalunya

Requisitos:
 • Llicenciat/da, diplomat/da o graduat/da en ciències (estadística, matemàtiques, física, etc.) o ciències de la salut (farmàcia, medicina, infermeria, ciències biomèdiques, psicologia, biologia, o similars)
 • Màster en Estadística y Investigació Operativa complet o en disposició d'accedir a un programa de Doctorat.
 • Bon nivell d'anglès (nivell B2 o equivalent), Espanyol i Català
 • Bona disposició per el treball en equip.
Se valorará:

El candidat seleccionat es presentarà a diferents convocatòries de beques predoctorals, perquè es prioritzaran les candidatures amb expedients per sobre de 2.2 en escala 0-4 (7,50 en escala de 0 a 10)

Funciones:

En el Grupo de Evaluación de Determinantes de la Salud y Políticas Sanitarias de la Universitat Internacional de Catalunya, UIC, investiguem per a conèixer quins nous determinants de malalties no transmissibles poden ser modificables per polítiques sanitàries. El grup està buscant un estudiant predoctoral interessat en presentar-se com a candidat a beques competitives que s'obriran pròximament (AGAUR i altres) per al desenvolupament de tècniques estadístiques en un projecte longitudinal sobre exposicions a factors socials, ambientals i biològics i la seva relació amb la salut. Esperem una forta col·laboració entre els investigadors, famílies i pediatres per crear nou coneixement sobre els factors que afecten al benestar de nens i adolescents.

Contrato:

Beca Predoctoral (35h)

Duración:

3 anys

Salario bruto (anual):

17.000

Contacto:

Enviar CV i Expedient acadèmic al Dr. Carlos G. Forero (cgarciaf@uic.es),  Grupo de Evaluación de Determinantes de la Salud y Políticas Sanitarias, abans del dia 20 de novembre de 2018.

Pages

Campus d'excel·lència internacional U A B