Curs de introducció a R

Presentació:

R és un programa lliure i obert (www.r-project.org) que, cada cop més, està imposant-se com el paquet estadístic més emprat en l’àmbit de la recerca i de la formació universitària, tot i que també es troba actualment present en l’àmbit comercial. El fet de no disposar d’un entorn basat per menús fa que presenti una corba d’aprenentatge lenta, però que un cop superada, el converteix en una eina excel.lent per a l’anàlisi estadística, programació de funcions i representació gràfica de resultats.

Destinataris:

El Curs d'Introducció a R està dirigit a universitaris, professorat i professionals que vulguin adquirir coneixements d'Estadística i de R, i que desitgin introduïr-se en la utilització d'aquest software per tal d'aplicar-lo en la seva àrea de coneixement i treball.

Professorat:

Klaus Langohr- Departament d'Estadística i Investigació Operativa, Universitat Politècnica de Catalunya.
Llicenciat en Estadística per la Universitat de Dortmund (Alemanya) i Doctor en Estadística pel Departament d’Estadística i Investigació Operativa de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Actualment treballa com a Professor Lector al Departament d'Estadística i Investigació Operativa de la UPC. A més a més, col·labora amb l'IMIM (Institut de Recerca de l'Hospital del Mar.)

 Joan Valls - Institut de Recerca Biomèdica de Lleida.
Llicenciat en estadística (Universitat Politècnica de Catalunya) i Doctor en Medicina (Universitat de Barcelona). Investigador del Institut de Recerca Biomèdica de Lleida (IRBLLeida). Col·labora amb diferents grups de recerca des de la pròpia Unitat de Bioestadística de l'IRBLleida, on també impulsa la recerca en estadística aplicada. Professor associat al Departament de Matemàtiques de la Universitat Autònoma de Barcelona, on imparteix docència en el Grau d'Estadística Aplicada.

Detalls d’organització:

El Curs d'Introducció a R s'impartirà els dies 10, 12, 13 i 14 de Març de 2014 de 9:30 a 13:30.

La durada total del curs és de 16 hores.

El nombre màxim d’assitents és de 20.

La preinscripció es podrà formalitzar a través del Servei d'Estadística Aplicada omplint el formulari de preinscripció que trobareu a la web. Un cop rebut el vostre formulari, us confirmarem mitjançant un correu electrònic si teniu plaça assignada o bé que esteu en llista d'espera.

Quotes d’inscripció (2014):

Concepte Quantitat Import
    Extern Esfera UAB
Inscripció
(abans
del 23 de febrer)
1 assist 270,00 €  270,00 €  180,00 €
Inscripció
(després del 23 de febrer)
1 assist 400,00 €  400,00 €  270,00 €

Tarifa UAB: Es podran acollir a aquesta tarifa tots els interessats que pertanyin a la comunitat universitària de la UAB (PAS, professors, estudiants), així com els estudiants d'altres universitats que ho acreditin enviant-nos una còpia de la matrícula del curs vigent. En cas de desitjar factura s'haurà d'inscriure amb una altra tarifa.

Detalls de pagament:

Un cop formalitzada la preinscripció, rebreu un correu electrònic informant-vos dels detalls per a realizar el pagament de la inscripció.

Les persones interessades en sol.licitar la factura a nom d'una empresa, hauran de fer constar al justificant del pagament de la quota, el nom de la seva entitat i NO el del propi assistent al curs. Un cop s'hagi efectuat el pagament del curs, i si no hi ha cap motiu de força major, no es retornaran els diners de la inscripció.

Abans d'efectuar el pagament, espereu a rebre la nostra confirmació de la reserva d'una plaça per al curs.

Programa del curs:

Sessió 1: Introducció a R

 • Instal·lació de R.
 • Generalitats de R.
 • Instal·lació de llibreries.
 • Vectors i matrius.
 • Llistes i data frames.
 • Importar i exportar dades.

Sessió 2: Gestió de bases de dades

 • Gestió de bases de dades.
 • Validació de bases de dades.
 • Ajuntar fitxers.
 • Transposar dades.

Sessió 3: Anàlisi descriptiu i inferència bàsica

 • Estadístics de resum.
 • Gràfics per a una variable.
 • Estadístics de resum per grups.
 • Gràfics per a dades agrupades.
 • T-test.
 • Test de Wilcoxon.
 • Taules de contingència.
 • Mesures d'associació.

Sessió 4: Funcions de R i programació

 • Definició de funcions.
 • Programació bàsica en R.
 • Generació de dades aleatories.
Campus d'excel·lència internacional U A B