Curs de Modelització Estadística amb el paquet INLA d'R

Curs de Modelització Estadística amb el paquet INLA d'R

Presentació:

L'objectiu d'aquest curs és donar a conèixer el paquet INLA d'R en el context de la modelització estadística bayesiana. Aquest paquet resol la inferència estadística relativa als models additius estructurals utilitzant l'aproximació “Integrated nested Laplace approximation” (INLA). Aquests models inclouen, entre d'altres, els models lineals generalitzats, els models mixtes, els models GAM, els models espacio-temporals, ....
Es descriuran les funcions més rellevants del paquet R-INLA per a l'estimació d'aquest tipus de models mitjançant aquesta aproximació.

Programa del curs:

  • Introducció a l'Estadística Bayesiana. Introducció a INLA
  • Modelització Bayesiana. Models basats en normalitat (LM)
  • Model Lineal Generalitzat (GLM)
  • Incorporació d'efectes aleatoris sense estructura o amb estructura temporal
  • Incorporació d'efectes aleatoris amb estructura espacial

Destinataris:

El curs de Modelització Estadística amb el paquet INLA d'R està dirigit a estadístics professionals o acadèmics que desitgin profunditzar en les aplicacions d'aquesta tècnica, així com a investigadors de qualsevol àmbit de coneixement que desitgin introduir-se en la metodologia estadística d'aquest tipus d'anàlisi.
Per aprofitar les sessions pràctiques és necessari que els participants tinguin coneixements bàsics del software R.

Les persones que hagin cursat el "Curs d'introducció a R" (del 10 al 14 de març) se'ls hi aplicarà un descompte equivalent al 25% de lo quota del curs introductori.

Professorat:

David V. Conesa Guillen- Professor Titular d'Universitat del Departament d'Estadística i Investigació Operativa de la Universitat de València. Membre de Geeitema (Grup d'Estadística Espacial i Temporal en Epidemiologia i Medi Ambient). Docent habitual d'Estadística Matemàtica, Modelització Estadística, i Disseny d'Experiments, en els graus de Matemàtiques i Biologia. És editor associat de la Revista SORT, i president de la Sociedad Española de Biometria. Col·labora habitualment amb l'Àrea d'Epidemiologia de la Direcció General de Salut Pública de la Generalitat Valenciana i el Instituto Español de Oceanografía.

Silvia Lladosa Marco - Estadística i fundadora de la Consultora BAYESTATS. Egressada del Màster de Bioestadística, llicenciada en Matemàtiques i en Ciències i Tècniques Estadístiques, tots els títols per la Universitat de València. Les seves línies de treball han estat relacionades amb la Estadística Espacial i la Epidemiologia enfocades en l'àmbit de la Biologia i la Salut. Membre de FreshBiostats.

Detalls d'organització:

El Curs de Modelització Estadística amb INLA s'impartirà els dies 4 i 5 de Juny de 2014 de 10:00 a 13:00 i de 15:00 a 18:00 i el dia 6 de Juny de 2014 de 10:00 a 13:00.

La durada total del curs és de 15 hores.

El número màxim d'assistents és de 20.

La preinscripció es podrà formalitzar via el Servei d'Estadística omplint el formulari de preinscripció que trobareu a la web. Un cop rebut el vostre formulari, us confirmarem mitjançant un correu electrònic si teniu plaça assignada o bé que esteu en llista d'espera.

Quotes d'inscripció (2014):

Concepte Quantitat Import
    Extern Esfera UAB
Inscripció
(abans del 18 de maig)
1 assist 380,00 €  380,00 €  230,00 €
Inscripció
(després del 18 de maig)
1 assist 530,00 €  530,00 €  380,00 €

Tarifa UAB: Es podran acollir a aquesta tarifa tots els interessats que pertanyin a la comunitat universitària de la UAB (PAS, professors, estudiants), així com els estudiants d'altres universitats que ho acreditin enviant-nos una còpia de la matrícula del curs vigent. En cas de desitjar factura s'haurà d'inscriure amb una altra tarifa.

(*) Descomptes especials per a persones en situació d'atur. Presentant còpia del document d'alta o de renovació de la sol·licitud d'ocupació emès per l'Oficina de treball de la Generalitat de Catalunya.

(*) Descomptes especials per a grups de persones procedent de la mateixa empresa/institució.

 

Detalls de pagament:

Un cop formalitzada la preinscripció, rebreu un correu electrònic informant-vos dels detalls per a realitzar el pagament de la inscripció.

Les persones interessades en sol·licitar la factura a nom d'una empresa, hauran de fer constar al justificant del pagament de la quota, el nom de la seva entitat i NO el del propi assistent al curs. Un cop s'hagi efectuat el pagament del curs, i si no hi ha cap motiu de força major, no es retornaran els diners de la inscripció.

Abans d'efectuar el pagament, espereu a rebre la nostra confirmació de la reserva d'una plaça per al curs.

Campus d'excel·lència internacional U A B