Curs de Modelització Estadística Bàsica amb Deducer

SEA

El Curs de Modelització Estadística Bàsica amb Deducer s'impartirà els dies 29, 30, 31 de maig i 1 de juny de 2017 de 9:30 a 13:00.

El Curs de Modelització Estadística bàsica amb Deducer organitzat pel Servei d'Estadística Aplicada de la UAB forma part de la sèrie de cursos i seminaris amb els quals pretenem difondre l'ús de l'Estadística Aplicada.

En aquest curs es presenten els models estadístics més habituals: ANOVA, Model de Regressió Lineal, Model Lineal General i Regressió Logísitca. A partir d'alguns supòsits sobre el comportament de les variables s'estableix un model per inferir de manera adequada el comportament de la població a partir d'un conjunt de dades. D'aquesta manera, s'obté la estimació del paràmetre d'interès, l'interval de confiança per aquesta estimació i es realitza un anàlisi dels residus, així com de la bondat d'ajust del model.

Més informació: enllaç

Campus d'excel·lència internacional U A B