Curs de Modelització Estadística Bàsica amb R mitjançant RStudio

Curs de Modelització Estadística Bàsica amb R mitjançant RStudio

Presentació:

R és un programa lliure i obert (www.r-project.org) que, cada cop més, està imposant-se com el paquet estadístic més emprat en l'àmbit de la recerca i de la formació universitària, tot i que també es troba actualment present en l'àmbit empresarial. El fet de no disposar d'un entorn basat per menús fa que presenti una corba d'aprenentatge lenta, però que un cop superada, el converteix en una eina excel·lent per a l'anàlisi estadística, programació de funcions i representació gràfica de resultats.

Descripció:

El Curs de Modelització Estadística Bàsica amb R mitjançant RStudio s'ha dissenyat amb un propòsit pràctic per aprendre les eines bàsiques de la modelització estadística amb R. Es proporcionarà la sintaxis necessària perquè l'alumne pugui replicar-la, explorar i aprofundir més en la mateixa un cop aconsegueixi un petit domini del programa. No es farà especial ressò en els detalls tècnics donat que l’objectiu principal és aprendre les instruccions bàsiques per realitzar i interpretar aquests models amb R. És molt recomanable que l'assistent faci servir el seu propi ordinador portàtil.

Programa del curs:

Sessió 1: 

  • Model de regressió lineal simple i múltiple

Sessió 2: 

  • ANOVA

Sessió 3: 

  • Model de regressió lineal general.

Sessió 4: 

  • Regressió logística.

Destinataris:

El curs s'adreça a professionals, investigadors i estudiants que es vulguin iniciar en el llenguatge de programació R per a l'anàlisi de la regressió.

Requeriments previs:

Coneixements previs de programes per al tractament de bases de dades i fulls de càlcul. Coneixements de programació amb R o bé, realització del curs d'Introducció a la sintaxis d'R amb RStudio (mòdul I) i coneixements bàsics d'estadística o bé, realització del curs d'Estadística Bàsica amb R (mòdul II).

Professorat:

 

Llorenç Badiella Director del SEA, UAB.
Professor Associat Dptm. Matemàtiques, UAB.
Anabel Blasco Coordinadora Àrea de Formació SEA, UAB.
Professora Associada Dptm. Economia i Història Econòmica, UAB.
Ester Boixadera Assessora Estadística, UAB.
Oliver Valero Coordinador Àrea de Consultoria SEA, UAB.
Professor Associat Dptm. Matemàtiques, UAB.
Ana Vázquez Assessora estadística del Servei d'Estadística Aplicada
Professora Associada Dptm. Matemàtiques, UAB.

 

Detalls d’organització:

El Curs de Modelització Estadística Bàsica amb R mitjançant RStudio s'impartirà els dies 14, 15, 16 i 17 d'abril de 2020 de 10:00 a 13:30.Edició posposada fins a nou avís.

La durada total del curs és de 14 hores.

El nombre mínim de participants per a la realització del curs és 10, i el màxim és de 20.

Per formalitzar la pre-inscripció: enllaç

Un cop rebut el vostre formulari, us confirmarem mitjançant un correu electrònic si teniu plaça assignada o bé que esteu en llista d'espera.

Quotes d'inscripció (2020):

Concepte Quantitat Import
    Extern Esfera UAB
Inscripció
(abans del
29 de març)
1 assist 499,75 € 390,25 € 300,25 €
Inscripció
(després del
29 de març)
1 assist 650,25 € 584,75 € 449,75 €

Tarifa UAB: membres acreditats de la UAB i estudiants de qualsevol universitat.
Tarifa Esfera: organismes, institucions i empreses vinculades a l'esfera de la UAB o al sector públic.
Tarifa Externa: organismes, institucions i empreses vinculades al sector privat.

La tarifa s'estableix en base la persona/institució/empresa que realitza el pagament.

POLÍTICA DE DESCOMPTES

- Les persones inscrites a dos cursos de R podran gaudir del 15% de descompte en ambdós cursos. En aquest cas, s'haurà de tramitar la preinscripció conjuntament per ambdós cursos.

- Descomptes especials per a persones en situació d'atur. Presentant còpia del document d'alta o de renovació de la sol·licitud d'ocupació emès per l'Oficina de treball de la Generalitat de Catalunya.

- Descomptes especials per a grups de persones procedent de la mateixa empresa/institució.

Beques per a estudiants d'estadística, consulteu condicions en el formulari de preinscripció.

Descomptes no acumulables.

Detalls de pagament:

Un cop rebuda la sol·licitud de la preinscripció, rebreu un correu electrònic informant-vos dels detalls per a realitzar el pagament de la inscripció.

Abans d'efectuar el pagament, espereu a rebre la nostra confirmació de la reserva d'una plaça per al curs.

Una vegada s'hagi efectuat el pagament del curs, i si no hi ha cap motiu de força major, no es retornaran els diners de la inscripció.

Campus d'excel·lència internacional U A B