Curs de Modelització Estadística Bàsica amb IBM SPSS®

Presentació:

El Curs de Modelització Estadística bàsica amb SPSS organitzat pel Servei d'Estadística Aplicada de la UAB forma part de la sèrie de cursos i seminaris amb els quals pretenem difondre l'ús de l'Estadística Aplicada.

Destinataris:

El Curs de Modelització Estadística bàsica amb SPSS està dirigit a universitaris, professorat i professionals que vulguin adquirir coneixements d'Estadística, i que desitgin introduïr-se en l'utilització d'aquest software per tal d'aplicar-lo en la seva àrea de coneixement i treball.

Professorat:

Llorenç Badiella Busquets  Director Tècnic del Servei d'Estadística Aplicada, UAB.
                                                   Professor Associat Dptm. Matemàtiques, UAB.

Anabel Blasco Moreno         Assessora estadística del Servei d'Estadística Aplicada, UAB.
                                                   Professora Associada Dptm. Economia, UAB.

Ester Boixadera Planas       Assessora estadística del Servei d'Estadística Aplicada, UAB.

Anna Espinal Berenguer      Assessora estadística del Servei d'Estadística Aplicada, UAB.
                                                   Professora Associada Dptm. Matemàtiques, UAB.

Oliver Valero Coppin             Assessor estadístic del Servei d'Estadística Aplicada, UAB.
                                                   Professor Associat Dptm. Matemàtiques, UAB.

Ana Vázquez Fariñas            Assessora estadística del Servei d'Estadística Aplicada, UAB.

Detalls d’organització:

Les dates de realització del curs així com l’horari ho podreu consultar a la web del Servei d’Estadística Aplicada un cop el curs estigui programat.

La durada total del curs és de 16 hores.

El nombre màxim d’assitents és de 20.

La preinscripció es podrà formalitzar a través del Servei d'Estadística Aplicada omplint el formulari de preinscripció que trobareu a la web. Un cop rebut el vostre formulari, us confirmarem mitjançant un correu electrònic si teniu plaça assignada o bé que esteu en llista d'espera.

Quotes d’inscripció (2011):

Concepte Quantitat Import
    Extern Esfera UAB
Inscripció
(abans

)

1 assist 500,00 €  500,00 €  300,00 €
Inscripció
(després)
1 assist 650,00 €  650,00 €  450,00 €

Tarifa UAB: Es podran acollir a aquesta tarifa tots els interessats que pertanyin a la comunitat universitària de la UAB (PAS, professors, estudiants), així com els estudiants d'altres universitats que ho acreditin enviant-nos una còpia de la matrícula del curs vigent. En cas de desitjar factura s'haurà d'inscriure amb una altre tarifa.

Beques per a estudiants d'estadística, consulteu condicions en el formulari de preinscripció.

Detalls de pagament:

Un cop formalitzada la preinscripció, rebreu un correu electrònic informant-vos dels detalls per a realizar el pagament de la inscripció.

Les persones interessades en sol.licitar la factura a nom d'una empresa, hauran de fer constar al justificant del pagament de la quota, el nom de la seva entitat i NO el del propi assistent al curs. Un cop s'hagi efectuat el pagament del curs, i si no hi ha cap motiu de força major, no es retornaran els diners de la inscripció.

Abans d'efectuar el pagament, espereu a rebre la nostra confirmació de la reserva d'una plaça per al curs.

Programa del curs:

Introducció a la modelització i model de regressió lineal simple:

 • Regressió Lineal Simple.
 • Estimació de paràmetres.
 • Anàlisi de residus i bondat d'ajust.
 • Introducció a la predicció.

ANOVA

 • Introducció al model ANOVA d'un factor.
 • Taula ANOVA de 2 factors.
 • Interacció.
 • Comparacions múltiples.

Model lineal general:

 • Estimació de paràmetres.
 • Contrast d'hipòtesi.
 • Sumes de quadrats de tipus I i III.
 • Anàlisi de colinealitat.

Regressió logística:

 • Anàlisi d'una variables resposta no contínua.
 • Definició i interpretació d'odds ratio.
 • Ajust d'un model de regressió logística.

Bibliografia:

- Ferrán Aranaz, M (1996) SPSS para Windows. Programación y análisis estadístico. Mc Graw Hill.
- Navarro, A. y Martín, M. (2002) Uso profesional del SPSS: autoaprendizaje a través de un estudio real. Servei de Publicacions, UAB.
- Peña, D. (1999) Estadística. Modelos y Métodos. Tomo I: Fundamentos. Alianza Universidad Textos.
- Peña, D. (1998) Estadística. Modelos y Métodos. Tomo II: Modelos Lineales y Series Temporales. Alianza Universidad Textos.
Hosmer, D. & Lemeshow, S. (2000). Applied logistic regresión. Second ed. Wiley.

Campus d'excel·lència internacional U A B