Curs de Models Jeràrquics Bayesians

Models Jeràrquics Bayesians

Presentació:

L'objectiu d'aquest curs és donar una visió actualitzada de l'Estadística Bayesiana, en particular del com aquesta aproximació a l'Estadística ens pot ajudar amb models de gran complexitat. En aquest context, el curs pretén presentar eines computacionals per tal d'apropar als investigadors a models d'enorme utilitat pràctica com són els models lineals generalitzats, els models mixtes, els models GAM, els models espacio-temporals, etc, i que sovint no es fan servir per dita complexitat. En aquesta línia s'explicarà el paquet INLA d'R que permet fer inferència estadística amb els models additius estructurals utilitzant l'aproximació encaixada integrada de Laplace (INLA de les sigles en anglés). En el curs es descriuran les funcions més rellevants del paquet R-INLA per a l'estimació d'aquest tipus de models mitjançant aquesta aproximació, però també es donarà una visió amplia de les bases de l'Estadística Bayesiana i les seves capacitats per integrar la informació rellevant prèvia dels investigadors amb la que aporta les dades.

Programa del curs:

  • Introducció a l'Estadística Bayesiana. Probabilitat i teorema de Bayes, procés d'aprenentatge Bayesià, inferència i predicció, models uniparamètrics.
  • Modelització Bayesiana. Inferència i predicció en models amb més d'un paràmetre. Models basats en normalitat (LM). Aproximacions numèriques per realitzar la inferència i la predicció. Markov Chain Monte Carlo com a primera opció.
  • Model Lineal Generalitzat (GLM) com a primer cas de models additiu estructurat. Introducció als model latents Gaussians. Aproximació INLA per als models latents Gaussians.
  • Incorporació d'efectes aleatoris sense estructura o amb estructura temporal. Models autoregressius, models GAM des-de la perspectiva de models latents, i la seva aproximació amb INLA
  • Incorporació d'efectes aleatoris amb estructura espacial. Models de geoestadística (aplicacions en Models de distribució d'espècies) i models de autocorrelació espacial (com els de mapes de malalties, més coneguts com disease mapping) utilitzant l'aproximació SPDE (Stochastic Partial Differential Equation approach).

Bibliografia:

  • Lindgren, F., Rue, H., and Lindstrom, J. (2011). An explicit link between Gaussian fields and Gaussian Markov random fields: the SPDE approach (with discussion). Journal of the Royal Statistical Society, Series B, 73: 423–498.
  • Rue H., Martino S. and Chopin N. (2009). Approximate Bayesian Inference for Latent Gaussian Models Using Integrated Nested Laplace Approximations. Journal of the Royal Statistical Society, Series B, 71: 319–392.

Professorat:

David V. Conesa Guillen - Professor Titular d'Universitat del Departament d'Estadística i Investigació Operativa de la Universitat de València. Membre de VABAR (Valencia Bayesian Research Group). Docent habitual d'Estadística Matemàtica, Modelització Estadística, i Disseny d'Experiments, en els graus de Matemàtiques i Biologia. És editor associat de les revistes SORT i TEST, i vicepresident de la Sociedad Española de Biometria. Col·labora habitualment amb l'Àrea d'Epidemiologia de la Direcció General de Salut Pública de la Generalitat Valenciana i amb el Instituto Español de Oceanografía.

Joaquín Martínez Minaya - Becari del Departament d'Estadística i Investigació Operativa de la Universitat de València. Membre de VABAR (VAlencian Bayesian Research group).

Destinataris:

El curs Models Jeràrquics Bayesians està dirigit a estadístics professionals o acadèmics que desitgin profunditzar en les aplicacions d'aquesta tècnica, així com a investigadors de qualsevol àmbit de coneixement que desitgin introduir-se en la metodologia estadística d'aquest tipus d'anàlisi.
Per aprofitar les sessions pràctiques es necessari que els participants tinguin coneixements bàsics del software R.

Detalls d'organització:

El curs Models Jeràrquics Bayesians s'impartirà els dies 14, 15 de novembre de 2016 de 10:00 a 13:00 i de 15:00 a 18:00 i el dia 16 de novembre de 2016 de 10:00 a 13:00.

La durada total del curs és de 15 hores.

El número màxim d'assistents és de 20.

La preinscripció es podrà formalitzar via el Servei d'Estadística omplint el formulari de preinscripció que trobareu a la web. Un cop rebut el vostre formulari, us confirmarem mitjançant un correu electrònic si teniu plaça assignada o bé que esteu en llista d'espera.

Quotes d'inscripció (2016):

Concepte Quantitat Import
    Extern Esfera UAB
Inscripció
(abans del 30 d'octubre)
1 assist 380,00 €  380,00 €  230,00 €
Inscripció
(després del 30 d'octubre)
1 assist 530,00 €  530,00 €  380,00 €

Tarifa UAB: Es podran acollir a aquesta tarifa tots els interessats que pertanyin a la comunitat universitària de la UAB (PAS, professors, estudiants), així com els estudiants d'altres universitats que ho acreditin enviant-nos una còpia de la matrícula del curs vigent. En cas de desitjar factura s'haurà d'inscriure amb una altra tarifa.

(*) Descomptes especials per a persones en situació d'atur. Presentant còpia del document d'alta o de renovació de la sol·licitud d'ocupació emès per l'Oficina de treball de la Generalitat de Catalunya.

(*) Descomptes especials per a grups de persones procedent de la mateixa empresa/institució.

(*) Tots els estudiants de qualsevol titulació en estadística poden acollir-se a la tarifa Last Minute, en cas que quedin places disponibles la setmana abans de començar el curs (Tarifa Last Minute: Sense factura; Preu Curs 100 €). Sol·licitar aquesta tarifa no garanteix poder realitzar el curs fins a la setmana prèvia a l'inici.

Detalls de pagament:

Un cop formalitzada la preinscripció, rebreu un correu electrònic informant-vos dels detalls per a realitzar el pagament de la inscripció.

Les persones interessades en sol·licitar la factura a nom d'una empresa, hauran de fer constar al justificant del pagament de la quota, el nom de la seva entitat i NO el del propi assistent al curs. Un cop s'hagi efectuat el pagament del curs, i si no hi ha cap motiu de força major, no es retornaran els diners de la inscripció.

Abans d'efectuar el pagament, espereu a rebre la nostra confirmació de la reserva d'una plaça per al curs.

Campus d'excel·lència internacional U A B