Curs de programació amb SAS®: Sintaxi avançada

Curs de programació amb SAS®: Sintaxi avançada

Presentació:

Amb el desenvolupament informàtic dels darrers anys, l'ús de l’Estadística ha estat clau en l’obtenció de nous coneixements per a la presa de decisions. El paquet estadístic SAS® és una eina indispensable per a realitzar manipulacions de conjunts de dades i les posteriors anàlisis estadístiques.
Aquest curs pretén ser una presentació de les eines més significatives de programació, gestió de dades i presentació de resultats amb el programa SAS®. El coneixement i ús d'aquestes eines permetrà a l'usuari aprofitar moltes de les possibilitats que ofereix el programa.
El curs està estructurat en sessions teòriques, on es presentaran la programació i sortida de resultats amb SAS®, i sessions pràctiques, on es treballaran conjunts de dades que caldrà analitzar.

Programa del curs:

Manipulació de dades avançada

 • Lectura de fitxers de text.
 • Formats de valors.
 • Funcions de SAS.
 • Procediments bàsics.
 • Simulacions.
 • Manipulació avançada (retain, arrays, transposar dades).

Programació amb SQL

 • Fusió de bases de dades amb SQL.
 • Agrupar i comptar dades.

Gràfics

 • Gràfics de barres i sectors.
 • Diagrames de dispersió.
 • Diagrames de caixa.
 • Gràfics especials.

Presentació de resultats

 • Emmagatzamar resultats.
 • Presentació de resultats:
  • Presentació estàndar.
  • Presentació en word.
  • Presentació en web.

Programació macro

 • Variables macro.
 • Referències a variables macro.

Bibliografia:

- Cody, R. (2007) Learning SAS by Example: A Programmer's Guide. Cary, NC, SAS Institute Inc.
- Aster, R. (2005) Professional SAS Programming Shortcuts: Over 1,000 Ways to Improve Your SAS Programs. Breakfast Communications
- Prairie, K. (2005) The Essential PROC SQL Handbook - Example Code. Cary, NC, SAS Institute Inc.
- Carpenter, A. (2004) Carpenter's Complete Guide to the SAS Macro Language, 2nd Ed. Cary, NC, SAS Institute Inc.

 

Professorat:

 

Llorenç Badiella Director del SEA, UAB.
Professor Associat Dptm. Matemàtiques, UAB.
Anabel Blasco Coordinadora Àrea de Formació SEA, UAB.
Professora Associada Dptm. Economia i Història Econòmica, UAB.
Ester Boixadera Assessora Estadística, UAB.
Anna Espinal Coordinadora Àrea de Recerca SEA, UAB.
Professora Associada Dptm. Matemàtiques, UAB.
Oliver Valero Coordinador Àrea de Consultoria SEA, UAB.
Professor Associat Dptm. Matemàtiques, UAB.
Ana Vázquez Assessora estadística del Servei d'Estadística Aplicada
Professora Associada Dptm. Matemàtiques, UAB.

 

Destinataris:

El Curs de programació i sintaxi avançada amb SAS® està dirigit a totes les persones interessades en aprofundir els seus coneixements de programació en aquest llenguatge. Per tal de realitzar aquest curs, és necessari haver realitzat el curs Introducció al Sistema SAS ® (Enterprise Guide - SAS System) o bé tenir nocions de programació en SAS®.

Les persones inscrites a dos cursos del software SAS podran gaudir del 15% de descompte en ambdós cursos. En aquest cas, s'haurà de tramitar la preinscripció conjuntament per ambdós cursos.

 

Detalls d’organització:

Les dates de realització del curs així com l'horari ho podreu consultar a la web del Servei d'Estadística Aplicada un cop el curs estigui programat.

La durada total del curs és de 16 hores.

El nombre màxim d’assitents és de 20.

La preinscripció es podrà formalitzar a través del Servei d'Estadística Aplicada omplint el formulari de preinscripció que trobareu a la web. Un cop rebut el vostre formulari, us confirmarem mitjançant un correu electrònic si teniu plaça assignada o bé que esteu en llista d'espera.

Enllaç al formulari: preinscripció

Quotes d’inscripció (2017):

Concepte Quantitat Import
    Extern Esfera UAB
Inscripció
(abans del
3 de desembre)
1 assist 450,00 €  450,00 €  270,00 €
Inscripció
(després del
3 de desembre)
1 assist 570,00 €  570,00 €  450,00 €

Tarifa UAB: Es podran acollir a aquesta tarifa tots els interessats que pertanyin a la comunitat universitària de la UAB (PAS, professors, estudiants), així com els estudiants d'altres universitats que ho acreditin enviant-nos una còpia de la matrícula del curs vigent. En cas de desitjar factura s'haurà d'inscriure amb una altre tarifa.

- Descomptes especials per a persones en situació d'atur. Presentant còpia del document d'alta o de renovació de la sol·licitud d'ocupació emès per l'Oficina de treball de la Generalitat de Catalunya.

- Descomptes especials per a grups de persones procedent de la mateixa empresa/institució.

- Les persones inscrites a dos cursos del software SAS podran gaudir del 15% de descompte en ambdós cursos. En aquest cas, s'haurà de tramitar la preinscripció conjuntament per ambdós cursos.

Descomptes no acumulables.

Beques per a estudiants d'estadística, consulteu condicions en el formulari de preinscripció.

El nombre mínim de participants per a la realització del curs és 10. 

Detalls de pagament:

Un cop rebuda la preinscripció, rebreu un correu electrònic informant-vos dels detalls per a realizar el pagament de la inscripció.

Les persones interessades en sol.licitar la factura a nom d'una empresa, hauran de fer constar al justificant del pagament de la quota, el nom de la seva entitat i NO el del propi assistent al curs. Un cop s'hagi efectuat el pagament del curs, i si no hi ha cap motiu de força major, no es retornaran els diners de la inscripció.

Abans d'efectuar el pagament, espereu a rebre la nostra confirmació de la reserva d'una plaça per al curs.

Campus d'excel·lència internacional U A B