Curs de tècniques estadístiques amb SAS®

Curs de tècniques estadístiques amb SAS®

Presentació:

Amb el desenvolupament informàtic dels darrers anys, l'ús de l’Estadística ha estat clau en l’obtenció de nous coneixements per a la presa de decisions. El paquet estadístic SAS® és una eina indispensable per a realitzar manipulacions de conjunts de dades i les posteriors anàlisis estadístiques.

Durant el curs no es tractaran en profunditat detalls tècnics, sinó que es donarà una versió aplicada de les possibilitats que ofereix el programa i dels resultats que presenta.
El curs està estructurat en sessions on es combina la teoria i la pràctica: s'exposaran els diferents procediments i comandes de SAS® per a l'ús de diferents tècniques Estadístiques, i també es treballaran conjunts de dades que caldrà analitzar.

Programa del curs:

Estadística Univariant i Bivariant.

 • Inferència univariant.
 • Taules de contingència.
 • Comparació de mitjanes.
 • Representació gràfica.
 • Regressió simple / Correlació.

Models Estadístics I:

 • Anàlisi de la variància.
 • Regressió múltiple.
 • Model lineal general.
 • Models mixtes.

Models estadístics II.

 • Regressió logística.
 • Model lineal generalitzat.

Bibliografia:

- Schlotzhauer, S. and Littell, R. (1997) SAS System for Elementary Statistical Analysis, 2nd Ed. Cary, NC, SAS Institute Inc.
- Cody, R. (2005) Applied Statistics and the SAS Programming Language (5th Ed.) Prentice Hall
- Allison, P.D. (2001) Logistic Regression Using the SAS System: Theory and Application Cary, NC, SAS Institute Inc.
- Littell, R., Milliken, G.A., Stroup, W.W., Wolfinger, R.D., Schabenberber, O. (2006)
- SAS for Mixed Models, Second Edition. Cary, NC, SAS Institute Inc.

Professorat:

 

Llorenç Badiella Director del SEA, UAB.
Professor Associada Dptm. Matemàtiques, UAB.
Anabel Blasco Coordinadora Àrea de Formació SEA, UAB.
Professora Associada Dptm. Economia i Història Econòmica, UAB.
Ester Boixadera Assessora Estadística, UAB.
Anna Espinal Coordinadora Àrea de Recerca SEA, UAB.
Professora Associada Dptm. Matemàtiques, UAB.
Oliver Valero Coordinador Àrea de Consultoria SEA, UAB.
Professor Associat Dptm. Matemàtiques, UAB.
Ana Vázquez Assessora estadística del Servei d'Estadística Aplicada
Professora Associada Dptm. Matemàtiques, UAB.

 

Destinataris:

El Curs de tècniques estadístiques amb SAS ® està dirigit a totes les persones interessades en introduir-se en l'ús de les tècniques Estadístiques més habituals emprant aquest paquet estadístic i amb coneixements bàsics del software SAS®, així com, d’Estadística Descriptiva, Inferència i Modelització bàsica des d'un punt de vista tècnic i aplicat.

Les persones inscrites a dos cursos del software SAS podran gaudir del 15% de descompte en ambdós cursos. En aquest cas, s'haurà de tramitar la preinscripció conjuntament per ambdós cursos.

Detalls d’organització:

Les dates de realització del curs així com l'horari ho podreu consultar a la web del Servei d'Estadística Aplicada un cop el curs estigui programat.

El nombre màxim d’assitents és de 20.

La preinscripció es podrà formalitzar a través del Servei d'Estadística Aplicada omplint el formulari de preinscripció que trobareu a la web. Un cop rebut el vostre formulari, us confirmarem mitjançant un correu electrònic si teniu plaça assignada o bé que esteu en llista d'espera.

Quotes d’inscripció (2016):

Concepte Quantitat Import
    Extern Esfera UAB
Inscripció
(abans del
12 de novembre)
1 assist 340,00 €  340,00 €  240,00 €
Inscripció
(després del
12 de novembre)
1 assist 480,00 €  480,00 €  340,00 €

Tarifa UAB:Es podran acollir a aquesta tarifa tots els interessats que pertanyin a la comunitat universitària de la UAB (PAS, professors, estudiants), així com els estudiants d'altres universitats que ho acreditin enviant-nos una còpia de la matrícula del curs vigent. En cas de desitjar factura s'haurà d'inscriure amb una altre tarifa.

- Descomptes especials per a persones en situació d'atur. Presentant còpia del document d'alta o de renovació de la sol·licitud d'ocupació emès per l'Oficina de treball de la Generalitat de Catalunya.

- Descomptes especials per a grups de persones procedent de la mateixa empresa/institució.

- Les persones inscrites a dos cursos del software SAS podran gaudir del 15% de descompte en ambdós cursos. En aquest cas, s'haurà de tramitar la preinscripció conjuntament per ambdós cursos.

Descomptes no acumulables.

Beques per a estudiants d'estadística, consulteu condicions en el formulari de preinscripció.

El nombre mínim de participants per a la realització del curs és 10.

 

Detalls de pagament:

Un cop formalitzada la preinscripció, rebreu un correu electrònic informant-vos dels detalls per a realizar el pagament de la inscripció.

Les persones interessades en sol.licitar la factura a nom d'una empresa, hauran de fer constar al justificant del pagament de la quota, el nom de la seva entitat i NO el del propi assistent al curs. Un cop s'hagi efectuat el pagament del curs, i si no hi ha cap motiu de força major, no es retornaran els diners de la inscripció.

Abans d'efectuar el pagament, espereu a rebre la nostra confirmació de la reserva d'una plaça per al curs.

Campus d'excel·lència internacional U A B