Curs d'Introducció a la Regressió Logística i a les corbes ROC

Presentació:

La modelització estadística és una de les eines més utilitzades en estadística per explicar o predir un fenomen on intervé l’atzar. Els models de regressió logística s’empren habitualment quan es pretén modelar una variable binària a partir d’un conjunt de variables explicatives. Més particularment, modelen la probabilitat de l’esdeveniment, establint una relació –la funció logística- entre la resposta i les variables. Tot i no tractar-se d’un model lineal, l’ús de la funció logística permet establir un lligam lineal entre la resposta i les variables explicatives. Tot plegat fa que la interpretació dels paràmetres ajustats així com l’avaluació dels models presenti un conjunt de particularitats específiques d’aquest tipus de models. Finalment, es veuran diferents eines de diagnosi i discriminació que ajuden en la presa de decisions per aquests models, en particular les corbes ROC.

Destinataris:

El curs d'Introducció a la Regressió Logística i a les corbes ROC està dirigit a estadístics professionals o acadèmics que desitgin profunditzar en les aplicacions d'aquesta tècnica, així com a investigadors de qualsevol àmbit de coneixement que desitgin introduir-se en la metodologia estadística d'aquest tipus d'anàlisi, des de una perspectiva totalment aplicada, basada en exemples pràctics.
Per aprofitar les sessions pràctiques es necessari que els participants tinguin coneixements bàsics del software R.

Programa del curs:

Introducció

 • Metodologia bàsica per a Modelització
 • Un model per a dades binàries

El model de Regressió logística

 • Regressió lineal vs regressió logística
 • Bondat de l'ajust
 • Proves d'hipòtesi

Aplicacions del model de regressió Logística

 • Variable explicativa binària
 • Variable explicativa nominal
 • Dues variables explicatives categòriques

Metodologia per a Modelització

 • Selecció de variables
 • Avaluació d'interaccions
 • Validació creuada

Validació d'eines de diagnòstic

 • Sensibilitat i especificitat
 • Representació de la corba ROC
 • Índexs de Resum
 • Presa de decisions
 • Comparació de corbes

Professorat:

  Llorenç Badiella - Servei d'Estadística Aplicada - Universitat Autònoma de Barcelona
  Professor associat del departament de Matemàtiques (UAB).
  Director del Servei d'Estadística Aplicada (UAB). 

  Joan Valls - Institut de Recerca Biomèdica de Lleida.
  Llicenciat en estadística (Universitat Politècnica de Catalunya) i Doctor en Medicina (Universitat de Barcelona). Investigador del Institut de Recerca Biomèdica de Lleida (IRBLLeida). Col·labora amb diferents grups de recerca des de la pròpia Unitat de Bioestadística de l'IRBLleida, on també impulsa la recerca en estadística aplicada. Professor associat al Departament de Matemàtiques de la Universitat Autònoma de Barcelona, on imparteix docència en el Grau d'Estadística Aplicada.

Detalls d’organització:

El Curs d'Introducció a la Regressió Logística i a les corbes ROC s'impartirà els dies 5, 6 i 7 de Juliol de 10:00 a 14:00 a la sala d'informàtica AI-35 de la facultat de Psicologia.

La durada total del curs és de 12 hores.

El número màxim d'assistents és de 20.

La preinscripció es podrà formalitzar via el Servei d'Estadística omplint el formulari de preinscripció que trobareu a la web. Un cop rebut el vostre formulari, us confirmarem mitjançant un correu electrònic si teniu plaça assignada o bé que esteu en llista d'espera.

Quotes d'inscripció (2011):

Concepte Quantitat Import
    Extern Esfera UAB
Inscripció
(abans del 12 de Juny)
1 assist 375,00 €  375,00 €  225,00 €
Inscripció
(després del 12 Juny)
1 assist 500,00 €  500,00 €  350,00 €

Tarifa UAB:Es podran acollir a aquesta tarifa tots els interessats que pertanyin a la comunitat universitària de la UAB (PAS, professors, estudiants), així com els estudiants d'altres universitats que ho acreditin enviant-nos una còpia de la matrícula del curs vigent. En cas de desitjar factura s'haurà d'inscriure amb una altra tarifa.

 

Detalls de pagament:

Un cop formalitzada la preinscripció, rebreu un correu electrònic informant-vos dels detalls per a realitzar el pagament de la inscripció.

Les persones interessades en sol·licitar la factura a nom d'una empresa, hauran de fer constar al justificant del pagament de la quota, el nom de la seva entitat i NO el del propi assistent al curs. Un cop s'hagi efectuat el pagament del curs, i si no hi ha cap motiu de força major, no es retornaran els diners de la inscripció.

Abans d'efectuar el pagament, espereu a rebre la nostra confirmació de la reserva d'una plaça per al curs.

Campus d'excel·lència internacional U A B