Cursos regulars

Els cursos regulars que ofereix el Servei d'Estadística pretenen cobrir les necessitats estadístiques bàsiques dels investigadors. En aquest sentit, s'ofereixen cursos d'introducció a l'estadística, a la inferència i a la modelització així com formació en software estadístic.

Podeu consultar els cursos que oferirem en breu a l'apartat d' Agenda.

Podeu pre-inscriure's al curs que us interessi omplint el següent formulari.

De manera periòdica, el Servei d'Estadística ofereix els següents cursos:

Curs de Modelització Estadística Bàsica amb IBM® SPSS®

Servei d'Estadística Aplicada
06 July 2021

Curs de Modelització Estadística Bàsica amb R mitjançant RStudio

Servei d'Estadística Aplicada
27 October 2020

Curs d’Estadística Bàsica amb R mitjançant RStudio – MODUL II

Servei d'Estadística Aplicada
20 October 2020

Curs d'introducció a la sintaxis d'R mitjançant RStudio – MODUL I

Servei d'Estadística Aplicada
09 March 2020

Curs d'Introducció al sistema SAS® (Enterprise Guide - SAS System)

Servei d'Estadística Aplicada
UAB

Curs de Tècniques estadístiques amb SAS®

Servei d'Estadística
UAB

Curs de programació amb SAS®: Sintaxi avançada

Servei d'Estadística
UAB

Curs d’introducció a l'Estadística amb RCommander

Introducció a Python mitjançant l'entorn Anaconda

Sebastian Pina
IFAE, SEA i AIA

Introducció a l'anàlisi de dades mitjançant Python

Sebastian Pina
IFAE, SEA i AIA

Pages

Campus d'excel·lència internacional U A B