GEA UAB

Appears in Calendar: 
No
Date: 
21.9.2010
Slide text: 
La Universitat Autònoma de Barcelona, conjuntament amb la Universitat de Vic, ofereixen el Grau en Estadística Aplicada.
Català
Image: 
More: 
[+]
Category: 
Altres
New text: 

El Grau en Estadística Aplicada posa l’èmfasi en la resolució de problemes reals i en la comunicació de conclusions, interactuant amb altres disciplines i potenciant-ne les capacitats metodològiques computacionals i tècniques. Els estudiants del grau desenvoluparan rigor científic, capacitat de raonament crític i estaran preparats per esdevenir professionals experts en Estadística Aplicada.

Més informació a: http://mat.uab.es/estad

Campus d'excel·lència internacional U A B