Inscripció seminari

Formulari per la inscripció als diferents seminaris que organitza el Servei d'Estadística Aplicada.

La inscripció per tal d'assistir als seminaris és gratuïta.

El tractament de les vostres dades personals en aquest formulari té la finalitat de mantenir-vos informats de l'activitat en què us heu registrat. D'acord amb la legislació vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal, podeu exercir els drets d'accés, rectificació, supressió, oposició i limitació del tractament davant s.estadistica@uab.cat.

Campus d'excel·lència internacional U A B