Oferta laboral data de publicació: 16/12/2020
Fecha de publicación:
Dimecres, 16 December 2020 (Tot el dia)
Solicitante:

Institut Català d'Oncologia (Programa VINCat)

,

La data de presentació finalitza el 30 de gener de 2021.

Requisitos:
 • Estar en possessió del títol de Grau en Estadística o equivalent europeu.
 • Idiomes: Català i castellà. Coneixement oral i escrit de la llengua catalana. S’haurà d’acreditar mitjançant la presentació d’un certificat de suficiència de català (certificat C) o superior de la Secretaria de Política Lingüística del Departament de Vicepresidència.
 • Acreditar una experiència professional com estadístic en l’àmbit de ciències de la salut: mínim els darrers dos anys.
Se valorará:
 • Postgrau o màster en salut pública.
 • Coneixements de prevenció de la transmissió d’agents infecciosos.
 • Coneixement en programes informàtics. (Microstrategy, SPSS, R)
 • Idioma: Coneixement anglès a nivell mitjà.
 • Formació i/o experiència en recerca i/o docència.
 • Formació continuada en l’àmbit relatiu al lloc de treball.
 • Habilitats en gestió i comunicació (lideratge).
 • Capacitat organitzativa i treball en equip.
Funciones:

FUNCIONS PRINCIPALS

Les funcions principals es centren en els programes de vigilància i prevenció de les infeccions relacionades amb l’assistència sanitària (IRAS) desenvolupats pel programa VINCat. Aquestes funcions són bàsicament:

 • Anàlisis i avaluació de les dades generades pels centres adherits al programa VINCat en relació als programes de vigilància epidemiològica.
 • Infecció relacionada amb procediments quirúrgics.
 • Infecció relacionada amb dispositius intravasculars.
 • Microorganismes d’especial rellevància epidemiològica.
 • Brots nosocomials.
 • IRAS en els centres Sociosanitaris
 • Programes d’Optimització de l’Ús d’Antibiòtics o PROAs
 • Anàlisis dels resultats dels programes de prevenció implantats en els diferents centres del territori.
 • Activitats de prevenció de la infecció.
 • Elaboració, revisió i actualització dels informes de vigilància relacionats amb la prevenció de les IRAS.
 • Col·laboració en la difusió i avaluació dels resultats dels centres en el seu àmbit d’expertesa.
 • Participar en grups de treball per a la millora de la qualitat i seguretat de les institucions adherides al programa VINCat.
 • Desenvolupar accions formatives i de recerca.

I totes aquelles funcions que contribueixin a consolidar projectes i canvis en els centres participants al programa.

Contrato:

Obra i Servei. Jornada laboral completa (1.605 hores/any – 37,5 hores/setmana).

Duración:

Durada: 1 any obra i servei (amb possibilitat de renovació).

Salario bruto (anual):

27.995,58 Total Brut anual

Contacto:

Las persones interessades han de dirigir la documentació que s’indica:

 • Carta de presentació amb explicació de les motivacions per desenvolupar aquest lloc de treball.
 • Currículum vitae actualitzat amb la documentació acreditativa dels mèrits més destacats esmentats al currículum.
 • Original o fotocòpia compulsada de la formació reglada especificada als requisits.
 • Fotocòpia dels títols dels mèrits addicionals.

a l’adreça següent:
ICO Hospitalet. Programa VINCat
Hospital Duran i Reynals
Av. Gran Via, 199-203 - 08907 L’Hospitalet de Llobregat, 2ª planta
Direcció per a les Persones

Indicant la referència següent: 2020-TGM-EST-VIN.
També es podrà fer, mitjançant correu electrònic, a la següent adreça
atenciosgp@iconcologia.net
La data de presentació finalitza el 30 de gener de 2021.

Pages

Campus d'excel·lència internacional U A B