Oferta laboral data de publicació: 16/11/2020
Fecha de publicación:
Dilluns, 16 November 2020 (Tot el dia)
Solicitante:

Fundació IMIM
Grup de recerca en serveis sanitaris

,

Investigadors responsables de projecte:
Jordi Alonso Caballero

Títol del projecte:
MIND/COVID-19: Mental health Impact and NeeDs associated with COVID-19: a comprehensive national evaluation in Spain (COV20/00711) (Ref.: 13557)

Ref.:
FIMIM2184-ALONSO

 

Requisitos:

Formació
Títol universitari en Estadística, Matemàtiques, o una altra formació de grau que garanteixi la capacitat de gestió i anàlisi de grans bases de dades. Es valorarà un postgrau o especialització en metodologia per a la recerca biomèdica.

Experiència
Experiència en: a) organització, harmonització i gestió de bases de dades i en el control de qualitat de les bases de dades, b) mètodes d'imputació múltiple, c) anàlisi estadística per a estudis epidemiològics longitudinals, d) anàlisi de dades de dissenys de mostres complexes i ús de ponderacions de mostreig, e) anàlisi factorial i anàlisi psicomètrica.

Coneixements
Català, castellà i anglès. Coneixements avançats sobre els paquets estadístics R, SAS, STATA, and M-PLUS. Informàtica d'oficina i habilitats amb programari i plataformes específiques que permetin el disseny de qüestionaris per a la recollida de dades (QUALTRICS, Teleform, QDS,...). Bones habilitats de comunicació i organització.

Se valorará:
Funciones:

Control de qualitat de les dades, gestió de dades i harmonització de les variables entre els diferents conjunts de dades. Càlcul de ponderacions i anàlisis de dades d'enquestes amb disseny mostral complex. Anàlisi psicomètrica. Aplicació de tècniques d'imputació múltiple. Anàlisi de dades i preparació de resultats per a la seva difusió. Suport actiu a la coordinació del projecte .

Contrato:

Projecte de Recerca 12p.

Jornada completa

Duración:

-

Salario bruto (anual):

26996.84 € bruts anuals

Pages

Campus d'excel·lència internacional U A B