Oferta laboral data de publicació: 2/11/2020
Fecha de publicación:
Dilluns, 2 November 2020 (Tot el dia)
Solicitante:

Tècnic/a en anàlisi i gestió de dades (COVID-19). Àrea de Sistemes d’Informació del Servei Català de la Salut.

Requisitos:
 • Títol universitari de llicenciatura o de grau universitari + màster equivalent al nivell MECES 3 (mínim 300 crèdits ECTS), preferentment en Enginyeria, Matemàtiques, Estadística o relacionat amb Ciències de la Salut.
 • Coneixements i/o experiència prèvia en el disseny i representació de processos de dades entre diferents plataformes.
 • Certificat de nivell de suficiència de català (C1) de la Direcció General de Política Lingüística o equivalent.
Se valorará:
 • Experiència en la optimització de processos de dades.
 • Ús de solucions de Business Intelligence (BI).
 • Competències professionals: Comunicació, Innovació, organització i orientació a client.
 • Coneixements del model de gestió del Servei Català de la Salut i del Sistema de Salut de Catalunya.
Funciones:
 • Disseny i representació dels processos de dades generats per donar resposta a les necessitats de la COVID-19.
 • Documentació del contingut del Quadre de Comandament de la COVID-19 i dels subconjunts de dades que el suporten.
 • Disseny i validació dels models de reporting definits per la COVID-19.
 • Comunicació dels nous models de reporting definits per la COVID-19.
Contrato:

Contracte d'obra i servei.
Jornada laboral complerta de 37,5 hores setmanals

Duración:

2 anys

Salario bruto (anual):

39.690,00€

Contacto:

Laura Contreras Gómez
lcontrerasg@catsalut.cat

Pages

Campus d'excel·lència internacional U A B