Oferta laboral data de publicació: 2/11/2020
Fecha de publicación:
Dilluns, 2 November 2020 (Tot el dia)
Solicitante:

Tècnic/a al canvi del Transaccional. Àrea de Sistemes d’Informació del Servei Català de la Salut.

Requisitos:
  • Títol universitari de llicenciatura o de grau universitari + màster equivalent al nivell MECES 3 (mínim 300 crèdits ECTS), preferentment en Ciències de la Comunicació i/o Computació
  • Coneixements i/o experiència prèvia en la gestió de projectes digitals.
  • Certificat de nivell de suficiència de català (C1) de la Direcció General de Política Lingüística o equivalent.
  • Coneixement i/o experiència en el model de negoci de Salut (llistesd’espera, CMBD, facturació, etc.)
Se valorará:
  • Coneixements del model de gestió del Servei Català de la Salut i del Sistema de Salut de Catalunya.
  • Competències professionals: Comunicació, Innovació, organització i orientació al client.
  • Ús habitual del programari Office (Word, Excel, Powerpoint, Outlook).
Funciones:
  • Suport en la coordinació del projecte de canvi del Transaccional del CatSalut.
  • Seguiment del calendari d’execució de la transformació
  • Donar suport tècnic al projecte de transformació en la identificació i valoració de necessitats, propostes d’evolució i col·laboració amb les àrees funcionals.
Contrato:

Contracte d'obra i servei.
Jornada laboral complerta de 37,5 hores setmanals

Duración:

2 anys

Salario bruto (anual):

39.690,00€

Contacto:

Laura Contreras Gómez
lcontrerasg@catsalut.cat

Pages

Campus d'excel·lència internacional U A B