Resolució XII Concurs Student

Dels treballs presentats al XII Concurs Student d'Estadística Aplicada:

 • Classification trees as decision tools in medical problems. Aplication to a real-life problem
 • Allele-sharing analysis and family relationship inference
 • Creació d'un software de reconeixement facial
 • Factors que poden preveure l'obesitat infantil
 • La influencia de la crisis económica en las migraciones de catalanes al exterior
 • Analysis of miRNA-mRNA interactions in Alcoholic Hepatitis
 • Construcció de xarxes aleatòries amb l'objectiu d'estudiar la dinàmica de transmissió del Virus del Papil·loma Humà i altres malalties de trasmissió sexual
 • Estimación del índice de capacidad de un proceso mediante muestreo estratificado
 • Satisfacción laboral y salario para las mujeres
 • Kriging con datos espacio-temporales
 • Gráficos de control para variables en presencia de datos perdidos
 • Influencia de la composición mineral del agua embotellada en su precio de venta al público
 • <

 • Acute Coronary Syndrome severity analysis in patients with and without Obstructive Sleep Apnea
 • Tècniques de Machine Learning per predir la resposta en la intervenció quirúrgica de la Fibril·lació Auricular
 • Desigualtats en el benestar de la població espanyola: una aproximació multidimensional
 • Mapejant estructures socials: Sabadell 2001

 

Els membres del Jurat del XII Concurs STUDENT d'Estadística Aplicada, han resolt atorgar el premi Idescat al millor treball de máster a l'alumne:

 

Josep Ubalde Buenafuente

 
  Estudiant de la Universitat de Barcelona  

Pel treball titulat:

 

Desigualtats en el benestar de la població espanyola: una aproximació multidimensional

 
    El benestar de les persones és un fenomen complex i díficil d'abordar. Des de l'àmbit de les ciències socials s'ha estudiat aquesta qüestió des de dues aproximacions metodològiques: l'objectiva i la subjectivista. Aquestes perspectives sovint estan enfrontades i s'exclouen mútuament. El principal propòsit d'aquest treball cosisteix en explorar el benestar des d'una aproximació multidimensional tot aprofitant la informació procedent de les variables utilitzades des d'aquestes diferents perspectives. En el present treball s'elabora una metodologia que permeti una mirada complexa al fenomen del benestar a través d'una mostra representativa de la població espanyola.    

 

 

 

Han resolt atorgar el premi Almirall al millor treball de bioestadística: 

 

Maria Vila Casadesús

 
  Estudiant de la Universitat Politècnica de Catalunya  

Pel treball titulat:

 

Analysis of miRNA?mRNA interactions in Alcoholic Hepatitis

 
    Enclosed in a multidisciplinar project, the main aim of this study was to highlight the speci c miRNA-mRNA interactions that occur in an alcoholic hepatitis context by integrating hybridisation information and miRNA and mRNA expression data. Secondary objectives were to build an R package able to store the pipeline used, go into detail about the used statistical concepts (correlation, p value combination, among others) and to interpret the results in a biological way.
After testing the methodology with the biological information of 12 patients (9 cases, 3 controls), we concluded that this method is able to analyse a complex biological process by using a combination of di erent statistical approaches. This methodology was stored in an R package called miRComb which allows to perform the entire analysis in a single software environment. The biological conclusions obtained in this work can be used as the starting point for pursuing with other biological experiments.
   

 

 

Han resolt atorgar el premi SEA al millor treball de grau:

 

Marc Benavent

 
  Estudiant de la Universitat Autònoma de Barcelona  

Pel treball titulat:

 

Creació d'un software de reconeixement facial

 
    En l'actualitat, les persones solen interactar habitualment amb diversos sistemes de reconeixement biomètrics. Alguns d'aquests requereixen interacció directa, com la petjada dactilar, l'iris o la retina, d'altres solament requereixen una mostra indirecte, com una imatge, un só, etc.
Aquest treball tracta sobre l'estudi d'un sistema biomètric concret, el reconeixement facial. Es va estudiar els diferents mètodes més utilitzats per a implementar un sistema robust, segur, i com a objectiu principal, l'execusió en temps real. També es recullen tots els passos que es va seguir a l'hora d'implementar-lo, i una contribució lleugerament diferida de l'habitual en els mètodes estadístics emprats.
Finalment, es va aconseguir l'implementació d'aquest, amb una sensibilitat prou alta per a considerar-se un bon sistema de partida per a un sistema més ambiciós.
   

 

 

El Servei d'Estadística de la UAB i l'Institut d'Estadística de Catalunya, volen expressar la seva enhorabona més efusiva als guanyadors, així com agraïr a la resta de participants l'interès i l'esforç mostrat.

L'acte d'entrega de premis va tenir lloc el passat 3 d'octubre de 2014, en motiu del XIV Dia de l'Estadística a Catalunya organitzat per la Universitat de Girona, on es va fer públic el nom dels guanyadors i s'entregaren els premis i diplomes.

Campus d'excel·lència internacional U A B