Resolució I Concurs Student

Els membres del Jurat format per:

Llorenç Badiella (director tècnic SEA)
Anna Espinal (assessora estadística SEA)
Hug Llàcer (Fundació Jaume Bofill)
Pere Puig (director científic SEA)
Cristina Sànchez (Fundació Jaume Bofill)
Josep Lluís Solé (coordinador Diplomatura d'Estadística UAB)
Joan Valls (assessor estadístic SEA)

 

Han decidit per unanimitat declarar guanyadors ex-equo els treballs presentats pels alumnes:

 

Elena Bertomeu i Miró

Juan Vicente Torres i Martín


El Servei d'Estadística de la UAB, la Fundació Jaume Bofill i el Departament de Matemàtiques de la UAB volen expressar la seva enhorabona més efusiva als guanyadors. L'acte d'entrega de premis es realitzarà en una data encara per concretar en la seu de la Fundació Jaume Bofill, on es presentaran a la societat catalana alguns resultats d'anàlisi de la base de dades del Panel de Desigualtats Socials a Catalunya.

 

Cerdanyola del Vallès, 27 de maig del 2003

 

 

Resum dels resultats obtinguts en els treballs guanyadors

Els aspirants, estudiants de la Diplomatura d'Estadística de la UAB, han analitzat una matriu de dades que conté una part de l'enquesta realitzada per la Fundació Jaume Bofill a unes 2.000 llars de Catalunya. Les variables de l'enquesta són de caràcter sociològic, amb l'objectiu de poder determinar quines són les desigualtats a Catalunya i quins factors les generen.

Entre les nombroses evidències de desigualtat, un cop fet l'estudi, Elena Bertomeu dóna èmfasi a la discriminació i desigualtat que sofreix la dona dins el món laboral, tal com es pot veure calculant la mitjana dels ingressos mensuals, rellevantment inferior que en els homes. Bertomeu acaba concloent amb el següent: En aquesta situació, mai no hi haurà igualtat, per més que el dèbil la defensi, perquè el fort té les de guanyar. Només quan el fort descobreix que també la seva felicitat passa per la igualtat, aquesta igualtat té possibilitat de convertir-se en doctrina universal, i de desenvolupar-se, aleshores, en la realitat social per mitjà de la institucionalització de la solidaritat. La igualtat és desitjable perquè en ella hi ha la felicitat dels dèbils, però perquè també en ella hi ha la veritable felicitat dels forts.

També mitjançant un estudi estadístic, Juan Vicente Torres ha pogut contrastar, entre altres resultats, que els catalans estan contents amb la seva forma de vida. Factors com la salut, el nivell econòmic, la relació amb la parella i els fills, són determinants a l'hora d'explicar el nivell de satisfacció dels catalans. Torres finalitza el seu treball amb el següent: A Catalunya existeixen desigualtats socials, un problema que per molt que es lluiti, encara és present a la gran majoria de països rics. Un 88,2 % de la població catalana afirma rotundament que no tots tenim les mateixes oportunitats, factor clau en la generació de desigualtats socials.

Campus d'excel·lència internacional U A B