Sessió monogràfica d'introducció al JMP

Presentació:

La Sessió monogràfica d’introducció al JMP organitzada pel Servei d'Estadística Aplicada  forma part de la sèrie de cursos i seminaris sobre iniciació a l'Estadística Aplicada, amb els quals pretenem posar a l'abast una formació dels programes amb llicència a la UAB. En aquesta quarta edició es presentarà la versió JMP 10.

Què és JMP?

És un software de SAS que permet explorar i analitzar les dades de manera molt senzilla i dinàmica gràcies a l'organització dels mètodes estadístics per àrees (anàlisi descriptiva, anàlisi bivariada, modelització, etc.), i a la representació gràfica de les dades i dels resultats mitjançant gràfics dinàmics i interactius.

Característiques del JMP:

 • És un programa molt intuïtiu i fàcil d’utilitzar.
 • Facilitat per la visualització, edició, introducció i gestió de bases de dades.
 • Mètodes gràfics i estadístics per a l’anàlisi de les dades organitzats en menús.
 • Presentació progressiva dels resultats.
 • Els resultats estan lligats amb les dades de forma dinàmica.
 • Interactivitat i animació gràfica.
 • Possibilitat de programar rutines mitjançant el llenguatge de programació JSL.

Objectiu de la sessió

Difondre l'ús del JMP a totes les persones que vulguin una primera visió de les possibilitats d'aquest software.

Destinataris:

La sessió monogràfica d'introducció al JMP està dirigit a universitaris, professorat i professionals amb coneixements d'estadística que desitgin introduir-se en el software de campus JMP per tal d'aplicar-lo en la seva àrea de coneixement i treball.

Programa de la sessió:

Constarà dels següents blocs:

 • Introducció al JMP
 • Gestió de bases de dades
 • Personalitzar JMP
 • Anàlisi descriptiva
 • Anàlisi bivariada
 • Modelització
 • Gràfics dinàmics

Professorat:

Oliver Valero Coppin- Servei d'Estadística Aplicada - Universitat Autònoma de Barcelona

Detalls d’organització:

La sessió monogràfica d'introducció al JMP s'impartirà el dia 23 de Maig de 9:30 a 13:30.

La durada total de la sessió és de 4 hores.

El número màxim d'assistents és de 20.

La preinscripció es podrà formalitzar via el Servei d'Estadística omplint el formulari de preinscripció que trobareu a la web. Un cop rebut el vostre formulari, us confirmarem mitjançant un correu electrònic si teniu plaça assignada o bé que esteu en llista d'espera.

Quotes d'inscripció (2012):

Concepte Quantitat Import
    Extern Esfera UAB
Inscripció
(abans del 22 de Maig)
1 assist 100,00 €  100,00 €  50,00 €
Inscripció
(després del 22 de Maig)
1 assist 150,00 €  150,00 €  100,00 €

Tarifa UAB:Es podran acollir a aquesta tarifa tots els interessats que pertanyin a la comunitat universitària de la UAB (PAS, professors, estudiants), així com els estudiants d'altres universitats que ho acreditin enviant-nos una còpia de la matrícula del curs vigent. En cas de desitjar factura s'haurà d'inscriure amb una altra tarifa.

Qualsevol persona que hagi realitzat algun curs del Servei d'Estadística Aplicada aquest any acadèmic (2011-2012) gaudirà d'inscripció gratuïta per aquesta sessió monogràfica.

 Beques per a estudiants d'estadística, consulteu condicions en el formulari de preinscripció.

Detalls de pagament:

Un cop formalitzada la preinscripció, rebreu un correu electrònic informant-vos dels detalls per a realitzar el pagament de la inscripció.

Les persones interessades en sol·licitar la factura a nom d'una empresa, hauran de fer constar al justificant del pagament de la quota, el nom de la seva entitat i NO el del propi assistent al curs. Un cop s'hagi efectuat el pagament del curs, i si no hi ha cap motiu de força major, no es retornaran els diners de la inscripció.

Abans d'efectuar el pagament, espereu a rebre la nostra confirmació de la reserva d'una plaça per al curs.

Campus d'excel·lència internacional U A B