Sessió Monogràfica d'Introducció a l'Anàlisi de la Supervivència amb Deducer

Presentació:

La Sessió monogràfica d’Introducció a l'Anàlisi de la Supervivència amb Deducer, organitzada pel Servei d'Estadística Aplicada, forma part de la sèrie de cursos i seminaris d’iniciació a l'Estadística Aplicada.

Objectiu de la sessió

Introducció a les metodologies específiques per analitzar dades de temps fins a un esdeveniment. Una peculiaritat usual d’aquestes anàlisis és la presència d’individus pels quals no s’ha pogut observar encara l’esdeveniment d’interès. Per aquests, la variable resposta temps no es pot enregistrar completament i, tan sols es disposa, d’un valor observat. Això fa que calgui definir un indicador de censura, que pren dos valors segons s’hagi pogut observar o no l’esdeveniment per un individu. Aquestes tècniques formen part del que s’anomena Anàlisi de la Supervivència.

En aquesta sessió definirem els conceptes bàsics i es faran algunes aplicacions amb el suport del software lliure Deducer.

Característiques del software Deducer:

Deducer (http://www.deducer.org) està dissenyat per ser un software estadístic lliure i fàcil d'utilitzar com a alternativa al programari de pagament. Compta amb un sistema de menús per fer les tasques bàsiques de manipulació i d'anàlisi de dades, i incorpora una graella de dades per visualitzar i editar bases de dades. L'objectiu del projecte Deducer és doble:

  • Proporcionar una interfície d'usuari gràfica intuïtiva (GUI) basada en el programa R, i dirigida a usuaris no tècnics que desitgin aprendre estadística bàsica i realitzar anàlisis sense necessitat de programació.
  • Augmentar l'eficiència dels usuaris de R experts a l'hora de realitzar tasques comunes mitjançant la substitució de centenars de combinacions de tecles per uns clics del ratolí.

Deducer està dissenyat per ser utilitzat en la consola Java R (JGR).

Destinataris:

La sessió monogràfica d'introducció a l’ Anàlisi de la Supervivència està dirigit a universitaris, professorat i professionals amb coneixements d'estadística que desitgin introduir-se en aquestes metodologies per tal d'aplicar-les en la seva àrea de coneixement i treball.

Els assistents a aquesta sessió monogràfica hauran de portar el seu ordinador. Al inici de la sessió es donaran les pautes per instal·lar el software Deducer.

Programa de la sessió:

Constarà dels següents blocs:

  • Conceptes bàsics: Temps fins a un esdeveniment, tipus de censura, indicador de censura i Funció de Supervivència
  • Estimació no paramètrica de la funció de supervivència (Kaplan-Meier)
  • Comparació de temps de supervivència entre grups

Professorat:

Anna Espinal- Coordinadora Àrea de Recerca SEA (UAB)
Ana Vázquez- Assessora Estadística SEA (UAB)

Detalls d’organització:

La sessió monogràfica d'introducció a l'Anàlisi de la Supervivència amb Deducer s'impartirà el dia 31 de Gener de 2013 de 9:30 a 11:30.

La durada total de la sessió és de 2 hores.

Places limitades.

Inscripció a aquesta Sessió Monogràfica Gratuïta (enllaç).

Campus d'excel·lència internacional U A B