Workshop R Programming and Mixtures

Presentació:

This one-day course, developed by Dr Jochen Einbeck (Durham University, UK) and Professor John Hinde (NUI Galway, Ireland), consists of two parts, where the first part refreshes generic R programming skills, while the goal of the second part is the practical implementation of inferential tools for finite Gaussian mixture modelling.

The workshop assumes basic working knowledge with R, though it does not require advanced programming skills. More specifically, the workshop begins with recalling basic tools and concepts which are useful for R programming in general, these include: workspace handling, reading in data files, extracting information from vectors and matrices, basic operations with data frames (such as ordering); basic programming skills such as if/then, while, for, and apply, and the construction of functions.

In a short lecture to the beginning of the second part, the workshop turns to Finite Gaussian Mixture models. The idea of 'complete data' (assuming the unknown component memberships to be known) is explained, based on which the complete likelihood is constructed and maximized. It is demonstrated how the resulting estimators can be incorporated into an EM algorithm, which is used to estimate all parameters of the mixture model. Using skills acquired in the first part of the workshop, the EM algorithm is implemented in R in the practical part of the afternoon session (which requires implementation of the E--step, the M--step, and the EM wrapper function). Depending on the progress, the more advanced students can proceed with implementing a bootstrap test for the number of mixture components. The techniques are illustrated with, and applied to, real data sets taken from astronomy and the energy sector.

Professorat:

Jochen Einbeck - Senior Lecturer in Statistics, Department of Mathematical Sciencies, Durham University

Destinataris:

El Workshop R Programming and Mixtures està dirigit a estadístics professionals o acadèmics que desitgin profunditzar en les aplicacions d'aquesta tècnica, així com a investigadors de qualsevol àmbit de coneixement que desitgin introduir-se en la metodologia estadística d'aquest tipus d'anàlisi.

Es requereix que els participants tinguin coneixements bàsics del software R.

Els assistents a aquesta sessió monogràfica hauran de portar el seu ordinador amb el software R instal·lat.

Detalls d'organització:

El Workshop R Programming and Mixtures s'impartirà el dia 12 de desembre de 2014 de 9:30 a 17:00.

La durada total del curs és de 5.5 hores.

El nombre màxim d'assitents és de 20.

La preinscripció es podrà formalitzar a través del Servei d'Estadística Aplicada omplint el formulari de preinscripció que trobareu a la web. Un cop rebut el vostre formulari, us confirmarem mitjançant un correu electrònic si teniu plaça assignada o bé que esteu en llista d'espera.

Quotes d'inscripció (2014):

Concepte Quantitat Import
    Extern Esfera UAB
Inscripció
(abans del 30 de novembre)
1 assist 160,00 €  160,00 €  95,00 €
Inscripció
(després del 30 de novembre)
1 assist 205,00 €  205,00 €  135,00 €

Tarifa UAB: Es podran acollir a aquesta tarifa tots els interessats que pertanyin a la comunitat universitària de la UAB (PAS, professors, estudiants), així com els estudiants d'altres universitats que ho acreditin enviant-nos una còpia de la matrícula del curs vigent. En cas de desitjar factura s'haurà d'inscriure amb una altre tarifa.

El nombre mínim de participants per a la realització del curs és 10. 

Beques per a estudiants d'estadística, consulteu condicions en el formulari de preinscripció.

Detalls de pagament:

Un cop formalitzada la preinscripció, rebreu un correu electrònic informant-vos dels detalls per a realizar el pagament de la inscripció.

Les persones interessades en sol.licitar la factura a nom d'una empresa, hauran de fer constar al justificant del pagament de la quota, el nom de la seva entitat i NO el del propi assistent al curs. Un cop s'hagi efectuat el pagament del curs, i si no hi ha cap motiu de força major, no es retornaran els diners de la inscripció.

Abans d'efectuar el pagament, espereu a rebre la nostra confirmació de la reserva d'una plaça per al curs.

Programa del curs:

First session: Basic R programming

  • Preliminaries: Working directory, data frames, and workspace
  • Basic programming and operations with data frames

Lecture session

  • Motivation and theory for finite Gaussian mixtures

Second practical session:

  • Implementing the EM algorithm for mixture models
  • Simulation from Gaussian mixtures
  • Advanced and challenging...

 

 

Campus d'excel·lència internacional U A B