Advanced courses and workshops

The courses on advanced statistics and the workshops organized by the Servei d'Estadística Aplicada intend to offer specialized courses in advanced techniques of general interest which maintain an applied and practical vision to researchers with a more technical profile and to the statistics professionals.

Statistical approaches to prediction: classification trees and other methods

Roger Marshall
School of Population Health - University of Auckland - New Zealand
Friday, 12 December 2003

Introducció a l'estadística Bayesiana

Dr. Luis Carlos Silva Ayçaguer
Investigador Titular del Instituto Sup. de Ciencias Méd de La Habana
Tuesday, 03 December 2002 to Thursday, 05 December 2002

Tècniques Estadístiques d'Anàlisi Multivariant Descriptiva

Ludovic Lebart
Director d'Investigació CNRS, París
Mónica Bécue
Universitat Politècnica de Catalunya
René Álvarez
Universitat Politècnica de Catalunya
Maria Luisa Hernández
Universitat Politècnica de Catalunya
Margarita Pons
Universitat Politècnica de Catalunya
Servei d'Estadística de la UAB
Monday, 11 November 2002 to Wednesday, 13 November 2002

Iniciació a l'anàlisi quantitativa i estadística en els estudis morfològics comparatius (2a Edició)

Jaime Renau Piqueras
Hospital Universitario La Fe. València
Lluís Ferrer
Universitat Autònoma de Barcelona
Sandra Fondati
Universitat Autònoma de Barcelona
Monday, 17 June 2002 to Wednesday, 19 June 2002

Tècniques estadístiques per a la Metaanàlisi i la integració de dades

Aurelio Tobías
Universidad Carlos III de Madrid
Monday, 10 June 2002 to Tuesday, 11 June 2002

Manipulació de fitxers complexes amb SPSS en l'àmbit de les ciències de la salut

Miguel Martín
Universitat Autònoma de Barcelona
Albert Navarro
Universitat Autònoma de Barcelona
Monday, 15 April 2002 to Friday, 26 April 2002

International Workshop on Resampling methods. Resampling methods: a guide for practitioners

Phillip I. Good
Monday, 08 April 2002 to Tuesday, 09 April 2002

Introducció als Models Lineals Generalitzats amb SAS (2a Edició)

Llorenç Badiella
Servei d'Estadística de la UAB
Ana F. Militino
Universidad Pública de Navarra
Víctor Moreno
Universitat Autònoma de Barcelona
Marta Pérez-Casany
Universitat Politècnica de Catalunya
Lola Ugarte
Universidad Pública de Navarra
Universitat Politècnica de Catalunya
Wednesday, 13 February 2002 to Friday, 15 February 2002

Iniciació a l'anàlisi quantitativa i estadística en els estudis morfològics comparatius

Jaime Renau Piqueras
Hospital Universitario La Fe. València
Lluís Ferrer
Universitat Autònoma de Barcelona
Sandra Fondati
Universitat Autònoma de Barcelona
Wednesday, 30 January 2002 to Friday, 01 February 2002

Risc de Crèdit i Credit Derivatives en el Marc del Nou Acord de Capital de Basilea

José Luis Fernández
Universitat Autònoma de Madrid
Manuel Menéndez
Consultoría Financera de Tecnología, Información y Finanzas (Grupo Analistas)
Friday, 23 November 2001 to Saturday, 24 November 2001

Pages

Campus d'excel·lència internacional U A B