Databases

Example databases of the Servei d'Estadística Aplicada come from small exploratory studies done by Servei d'Estadística Aplicada using own or public information or from studients of the Degree of Statistics of the UAB /UVic in the framework of the subject Design of Experiments.

 

 • Estadística Descriptiva: El poder de l'Estadística. En motiu del dissabte de les Matemàtiques dedicat a l'Estadística el 2004, 44 individus responen una enquesta amb dues versions. Les versions difereixen en petites modificacions dels enunciats.
  Database.
  Questionnaire.
 • Estadística Descriptiva i Inferència: Futbol. Resultats dels partits de futbol de 1ª Divisió de la Lliga Espanyola des de la temporada 1983-84 fins a la temporada 2005-06.
  Database.
 • Estadística Descriptiva, Regressió Simple: Lloguer d'Habitatges . S'ha recollit informació corresponent a 50 habitatges en lloguer del mateix barri: preu, mida i característiques diverses.
  Database.
 • Estadística Descriptiva: Ofertes Laborals d'Estadística. Ofertes laborals anonimitzades de la borsa de treball del Servei d'Estadística Aplicada.
  Database.
 • Anàlisi de la Variància: Sudokus. 10 subjectes resolen diferents Sudokus durant un temps limitat sota 3 condicions experimentals (silenci, música tranquil·la, música estrident). S'ha recollit el nombre de caselles omplertes i correctes sota cada condició experimental.
  Database.
 • Anàlisi de la Variància: Galetes. 40 subjectes realitzen una prova de tast de diferents tipus de galetes sota 2 condicions experimentals (sense veure la marca del producte, veient la marca del producte). S'ha recollit la valoració de la galeta en una escala de 0 a 10.
  Database.
 • Anàlisi de la Variància: Ortografia. 48 subjectes se sotmeten a diferents dictats de paraules soltes de diferent dificultat ortogràfica sota 2 condicions experimentals (lectura ràpida o lenta). S'ha recollit el nombre d'errors comesos.
  Database.
 • Anàlisi de la Variància: Conservació. La conservació de 36 aliments diferents ha estat valorada sota diferents condicions experimentals: ús de refrigeració, envàs protector, embolcall. S'ha valorat l'aspecte de l'aliment mitjançant una escala de 0 a 10.
  Database.
 • Anàlisi de la Variància: Flors. 120 flors decoratives són exposades a diferents condicions experimentals definides per: quantitat d'aigua del recipient, origen de l'aigua (mineral, corrent) i antipirètic (aspirina, paracetamol, ibuprofè o control). Transcorregut un cert període de temps, s'ha recollit la valoració del seu aspecte en una escala de 0 a 10.
  Database.
 • Anàlisi de Regresió Logística: Llei de Murphy. Una sèrie d'experiments llençant des de diferents altures torrades untades amb diferents productes. S'ha recollit la informació sobre quina cara de la torrada ha caigut a terra.
  Database.
 • Sèries Temporals: IBEX. Evolució de l'índex Borsari IBEX des de 1992 fins a 2000.
  Database.

Another Databases:

 • StatSci.org: A portal for statistical science, the discipline of statistics
  Link to the webside
Campus d'excel·lència internacional U A B