Divulgative seminars

The Servei d'Estadística Aplicada organizes monthly divulgative seminars. These seminars aim to bring the world of statistics for researchers of any discipline who are intertessats for their applications. Attendance at seminars is open to everyone.

Courtesy of the authors, please see the summary, and presentation materials for sessions links.

To receive information on our activities you can register here Register mailing list.

You can view the activities on offer in the short section of Agenda.

Arbres de classificació i regressió

Tomàs Aluja
Universitat Politècnica de Catalunya
Friday, 26 April 2002 (All day)

Models de Markov ocults i aplicacions en biologia computacional

Àlex Sanchez
Universitat de Barcelona
Thursday, 28 February 2002 (All day)

Estimació no paramètrica de densitats i regressió a través de gràfics interactius

Frederic Udina
Universitat Pompeu Fabra
Friday, 14 December 2001 (All day)

Colinealidad: Importancia y aspectos prácticos

Erik Cobo
Departament d'Estadística i Investigació Operativa, Universitat Politècnica de Catalunya
Friday, 30 November 2001 (All day)

Insuficiencias del paradigma frecuentista y el enfoque Bayesiano cómo alternativa

Luis Carlos Silva
Professor del Instituto de Ciencias Médicas de La Habana
Tuesday, 13 November 2001 (All day)

El papel del CIS en la investigación social en España

Ricardo Montoro
President del CIS
Friday, 26 October 2001 (All day)

L'anàlisi de bioequivalència: una forma alternativa de plantejar els contrasts d'hipòtesi

Carme Ruiz de Villa
Universitat de Barcelona
Thursday, 28 June 2001 (All day)

Sur l'utilisation des méthodes statistiques dans l'identification des facteurs de risque d'ostéoporose

Piotr Wlodzimiertz Gawron
Institute of Mathematics Silesian Technical University, Gliwice, Polònia
Friday, 22 June 2001 (All day)

Colinealidad: Importancia y aspectos prácticos

Erik Cobo
Departament d'Estadística i Investigació Operativa, Universitat Politècnica de Catalunya
Wednesday, 30 May 2001 (All day)

Introducció a la metodologia Bootstrap

Jordi Ocaña
Departament d'Estadística. Secció Departamental de la Facultat de Biologia, Universitat de Barcelona
Friday, 27 April 2001 (All day)

Pages

Campus d'excel·lència internacional U A B