Resolució IX Concurs Student

De los trabajos presentados al IX Concurso Student:

 • Valor pronòstic de l'índex turmell-braç en pacients amb ictus isquèmic
 • Un modelo para analizar la relación entre el éxito de un título cinematográfico en España y su presupuesto
 • Domestic Statistics: Analizing routine journey to work
 • Factors i relacions entre les mesures dels dits de les mans i l'índex de maning
 • Experiment exploratori entre sexes a l'hora de treure's el carnet de conduir
 • An application of the Box-Jekins methodology and ARIMAX model to supermarket sales
 • Segmentación de Clientes: fidelidad,”Share of Wallet” y sensibilidad al precio
 • Experimento con flores, aleatorizado y controlado
 • Les faltes d’ortografia i la velocitat. Hi ha cap relació?

 

los miembros del Jurado del IX Concurs STUDENT d'Estadística Aplicada, han resuelto atorgar el premio Student al alumno:

Miguel Rico Paino

Estudiante de la Universidad de Valladolid

Por el trabajo titulado:

  Segmentación de Clientes: fidelidad,”Share of Wallet” y sensibilidad al precio

  En este proyecto se estudian y analizan las características y los hábitos de compras de los consumidores de una cadena de supermercados ubicado en Cataluña.
  El proyecto consiste básicamente en realizar diferentes segmentaciones de clientes con el objetivo de conocer en profundidad los hábitos de compra y el uso de cupones de descuento de los consumidores. Primero se segmenta a los clientes dependiendo de su grado de fidelidad. Después se realiza una segmentación en función del “Share of Wallet” y finalmente se obtienen grupos homogéneos de clientes en función de su sensibilidad al precio. Además se aplicará a los datos de compra de los clientes el algoritmo del Market Basket Analysis para analizar reglas de asociación entre los diferentes productos que son comprados por los consumidores.

 

Han resuelto otorgar el Premi Almirall al mejor trabajo de bioestadística a:

Manuel Quintana Luque

Estudiante de la Universitat Autònoma de Barcelona

Por el trabajo titulado:

  Valor pronòstic de l'índex turmell-braç en pacients amb ictus isquèmic

  L’arteriopatia perifèrica és un dels factors de risc que té l’infart cerebral (ictus isquèmic). Un dels mètodes que es fa servir per detectar l’arteriopatia perifèrica és mitjançant l’índex turmell-braç (ITB), obtingut a partir d’una fórmula de les diferents pressions obtingudes a les artèries d’aquestes extremitats. Es considera que un pacient té un ITB patològic quan aquest està per sota de 0,9.
  Es disposa d’una base de dades complerta de 977 pacients amb infart cerebral i seguiment d’un any, als quals se’ls hi ha mesurat l’ITB durant la fase aguda de la malaltia.
  L’objectiu del treball és conèixer la prevalença d’arteriopatia perifèrica (ITB<=0,9) a l’infart cerebral, conèixer les seves variables associades, i veure si ens pot predir la mortalitat, nous episodis vasculars i noves recurrències d’ictus durant l’any de seguiment. Tanmateix, estudiarem si l’ITB és capaç de predir també la dependència funcional o nivell de discapacitat al finalitzar el seguiment.

Han resuelto otorgar el Premi al trabajo más original a:

Francisco Javier Mateos Garcia

Estudiant de la Universitat Autònoma de Barcelona

Pel treball titulat:

  Domestic Statistics: Analizing routine journey to work

  If you have to go to work an average of 220 times in a year-and return, maybe it would be a good idea to try to be sure that you are using the best route. And if you have to do that in your own car, it is worth knowing what is the fastest and less costly way.
  Measuring time and petrol consumption, I created an optimality score to resume every journey. By using Analysis of Variance I could find if there is any difference between routes ,depending on various factors (the way, day of the week ,shift of work….).
  I found that the best route is not the same for every day or every shift .There are some interactions that make it really difficult to be sure about which route is the best to use. But I collected important information that could help me save petrol , time or both.

El Servei d'Estadística de la UAB i l'Institut d'Estadística de Catalunya, volen expressar la seva enhorabona més efusiva als guanyadors, així com agraïr a la resta de participants l'interès i l'esforç mostrat.

L'acte d'entrega de premis va tenir lloc el passat 30 de setembre de 2011, en motiu del Dia de l'Estadística a Catalunya celebrat al CosmoCaixa Barcelona, on es va fer públic el nom dels guanyadors i s'entregaren els premis i diplomes.

Campus d'excel·lència internacional U A B