Presentació

El Servei d’Estadística Aplicada de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) és un servei cientificotècnic de suport a la recerca creat l’any 2000.

És el servei de consultoria Estadística de referència internacional per la qualitat de la seva contribució a la recerca científica, així com per les nombroses tasques de difusió de l'Estadística en què participa: cursos, seminaris i activitats diverses.

El seus objectius principals són:

  • Coordinar i potenciar les activitats relacionades amb l’Estadística que es desenvolupen a la UAB.
  • Proporcionar assessorament metodològic i tècnic a investigadors de qualsevol àmbit experimental que duguin a terme projectes de recerca.
  • Oferir formació bàsica i avançada en Estadística.
  • Impulsar la recerca bàsica en Estadística.
  • Dur a terme i potenciar activitats relacionades amb la difusió de l’Estadística.

Les principals directrius, funcions i organització del Servei d’Estadística estan definides al reglament del Servei d’Estadística de la UAB, aprovat per la Comissió Executiva el 15/09/2000.

Cal destacar que el Servei d’Estadística és un servei interdepartamental dins d’un campus tecnològic i universitari. Això, li dóna un caràcter únic en tot l'àmbit universitari espanyol, i a més a més, li permet participar en nombrosos projectes en tots els camps de la ciència més avançada.

Campus d'excel·lència internacional U A B