Motivació

Durant els darrers anys, l'Estadística ha esdevingut una eina multidisciplinar emprada en molts àmbits de la ciència, l'empresa i les institucions públiques. Aquest interès creixent rau en què molts investigadors i professionals han vist en l'Estadística una forma de donar una resposta objectiva a les seves hipòtesis, preguntes o experiments. Alguns dels àmbits on l'estadística té més presència són:

 • Bioestadística, biometria, assajos clínics, estudis epidemiològics.
 • Psicometria, disseny i validació d'instruments de mesura.
 • Sociologia, anàlisi d'enquestes, sondejos d'opinió ...
 • Anàlisi de mercats, Business and Market Inteligence, CRM ...
 • Banca, assegurances, finances ...
 • Estadística oficial.
 • Lingüística computacional, anàlisi de textos, text mining ...
 • Anàlisi en grans bases de dades, mineria de dades (data mining), regles d'associació,...

Des dels diferents àmbits del coneixement, han sorgit moltes famílies de mètodes i tècniques, sovint de forma independent. Aquest fet provoca que no existeixi una classificació de tècniques consensuada. Paral·lelament, s'ha desenvolupat un extens conjunt de programari que implementa computacionalment aquests mètodes (SAS System, PASW-SPSS, R, Stata). També, en cadascun dels àmbits, s'ha creat de forma natural un llenguatge propi per a referir-se als mètodes estadístics emprats.

En aquest sentit, el Servei d'Estadística

 • col·labora amb grups de recerca, empreses i institucions de cadascun dels àmbits esmentats.
 • disposa d'un equip tècnic expert en metodologia Estadística, software i comunicació de resultats.
 • col·labora puntualment amb especialistes d’altres disciplines dins de la pròpia Universitat establint una comunicació més directa amb l’investigador.
 • confecciona programari estadístic a mida.
 • ofereix formació en Estadística per a tots els nivells.
 • compta amb una àmplia gamma d’eines tecnològiques i disposa dels recursos de software més avançats.

Per aquest motiu, des del Servei d'Estadística us podem oferir un assessorament estadístic des d'una perspectiva àmplia, incorporant les qualitats i aportacions tant metodològiques com tècniques de cada entorn de treball, però al mateix temps prou específica per tal d'adaptar la terminologia estadística a cada camp d'investigació.

Campus d'excel·lència internacional U A B