Cursos a mida

El Servei d'Estadística us ofereix la possibilitat de realitzar cursos personalitzats per a la formació del personal de la vostra entitat o grup de recerca.

Els usuaris interessats en cursos a mida podran confeccionar els continguts a partir de la metodologia de treball i les tècniques Estadístiques més habituals del seu àmbit. Al mateix temps, els exemples tractats durant les sessions pràctiques seran exemples proposats pels promotors del curs.

Podeu demanar un pressupost orientatiu així com una proposta de programa omplint la Sol·licitud de consulta.

A continuació podeu consultar diferents propostes de continguts per a cursos a mida:

 

Curs Introducció a l'Estadística Nivell Bàsic. Programa:

 • Introducció a l'estadística.
 • Disseny i tipus d’estudis.
 • Fiabilitat, Validesa i Rellevància.
 • Mostra i Població.
 • Les mesures descriptives numèriques i gràfiques.
 • Mesures d’associació entre variables: Odds Ratio, Risc Relatiu, Correlació.
 • Inferència estadística. Intervals de confiança.
 • Proves d'hipòtesi. El p-valor. Errors de tipus I i II.
 • Comparació de mitjanes i proporcions.
 • Càlcul de la mida mostral.

Curs Introducció a l'Estadística Nivell Mitjà (1) . Programa:

 • Introducció al model lineal simple.
 • Estimador de Mínims Quadrats Ordinaris.
 • Anàlisi de la Variància.
 • El model de Regressió Múltiple.
 • El model Lineal General.
 • El model de Regressió Logística.

Curs Introducció a l'Estadística Nivell Mitjà (2) . Programa:

 • Introducció a l'anàlisi multivariant.
 • Anàlisi de components Principals.
 • Anàlisi de correspondències.
 • Anàlisi de Clusters..
 • Caracterització de tipologies.

Curs Software Estadístic: SAS Manipulació de dades i informes. Programa

 • Introducció al programa.
 • Lectura de bases de dades.
 • Gestió de Variables: Funcions i Transformacions.
 • Procediments de resum.
 • SQL.
 • Informes personalitzats.
 • Llenguatge de programació Macro.

Altres Cursos Específics

 • Disseny d'experiments.
 • Control de Qualitat.
 • Anàlisi de Supervivència.
 • Models Lineals Generalitzats.
 • Models Mixtes.
 • Sèries Temporals.
 • Càlcul de Mida Mostral.
Campus d'excel·lència internacional U A B